FreeDir™ Autobazar Model-bazar.cz Cyklobazar Interier-bazar.cz Fashion-bazar.cz Inzerce psů Mira Móda shop Codeq Bikes

Operátoři, o2 telefonica, vodafone, t-mobile

Zpět na: úvodní stránku,  výpis vláken T-mobile,  vlákno Reklamace u T-mobile
Celkem 32 příspěvků. Přidat nový příspěvek

T-mobile » Reklamace u T-mobile

ID vlákna: 89   Založeno: 28. Srpen. 12 (Út) - 19:14 
Autor: Michal  
Zobrazeno: 382843x Nejzobrazovanější   Příspěvků: 32x 
Hodnocení:
Hodnocení
 2.7 [ 12x ]
 
Vlákno sleduje: 1 lidí Sledováno   Sleduj emailem nebo RSS kanál pro vlákno
Přidejte toto vlákno do záložek a upozorněte na něj širokou veřejnost:               pošli na vybrali.sme.sk              

Přípivající Zpráva na kterou reagujete.
Karel
 
3. Březen. 10 (St) - 00:04
ID příspěvku na Operátoři.cz:
1727
STÍŽNOST
Stížnost proti vyřízení reklamace a žádost o zjednání nápravy

Dne 17. 06. 2009 jsem zakoupil na značkové prodejně společnosti T-Mobile, v provozovně obchodního centra Haná, Kafkova 8, Olomouc mobilní telefon LG KM 900 Arena, za 20069 bonus bodů a doplatek 10 Kč. Po prostudování uživatelské příručky jsem chtěl začít používat navigační službu Google Mapy prostřednictvím zabudovaného přijímače GPS s funkcí A-GPS, a to například tím způsobem, aby se mi na displeji telefonu zobrazila aktuální poloha telefonu nad mapovým podkladem, a to s přiměřenou odchylkou, obvyklou u obdobných přístrojů vybavených GPS nebo A-GPS přijímačem, v řádu maximálně několika metrů, pokud bude mít GPS přijímač přímý výhled na oblohu. Tuto službu se mi přes veškerou snahu, spočívající v důkladném prostudování uživatelské příručky, opakovaných pokusech o lokalizaci polohy na různých místech a v různých časech, opakovaných konzultacích na infolinkách společnosti T-Mobile, infolince výrobce, společnosti LG Electronics, v prodejně T-Mobile a po studiu dostupných informací na internetu nepodařilo zprovoznit. Když jsem se dotazoval operátorů infolinky společnosti T-Mobile co mám tedy dělat, bylo mně doporučeno, abych se s telefonem dostavil na značkovou prodejnu T-Mobile, kde jsem přístroj zakoupil a abych požádal prodejce, aby funkčnost této služby na místě v mé přítomnosti vyzkoušel, a tím zjistil, zda se jedná o závadu přístroje, nefunkčnost služby nebo chybnou obsluhu.

Dne 29. 12. 2009 jsem se dostavil s telefonem na značkovou prodejnu T-Mobile, do provozovny OC Haná, Kafkova 8, Olomouc, kde jsem telefon zakoupil, a požádal prodejce, aby zkontroloval, čím to je, že služby na telefonu nefungují. Spolu s prodejcem jsme vyšli na parkoviště před prodejnu, aby měl GPS přijímač volný výhled na oblohu a prodejce v mé přítomnosti služby na telefonu vyzkoušel. Po opakovaných pokusech prodejce zjistil, že se telefon nepřipojí k internetu, i když je korektně nastaven, a že je nefunkční navigace, projevující se tím, že nejde ani najít satelity. Svoji polohu telefon neurčil. Po tomto zjištění prodejce konstatoval, že telefon vykazuje vady, sepsal se mnou reklamační protokol a převzal telefon do záruční opravy.

Dne 30. 12. 2009 byl telefon přijat k provedení záruční opravy společností Britex CZ, s. r. o. Oprava dle Servisního listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 1853178 spočívala v provedení SW Update a výstupních testech v síti GSM. O tom, že by byla u telefonu opravována nebo kontrolována reklamovaná nefunkčnost GPS navigace nebo služby určení polohy, není v servisních listech žádný záznam. Naopak zhotovitel opravy, technik společnosti Britex CZ, s. r. o. do servisního listu napsal nepravdivou informaci, že je telefon poškozený tím, že má poškrábaný LCD a oděrky, což nebyla a doposud není pravda. Toto mohu dokázat předložením telefonu, který uvedená poškození nemá. Nejsem si tedy jistý, zda technik opravovaný telefon vůbec viděl. Oprava byla dokončena 04. 01. 2010.

Dne 05. 01. 2010 jsem se na SMS výzvu značkové prodejny dostavil k vyzvednutí telefonu z reklamace. Po přijetí telefonu ze záruční opravy číslo 1853178 jsem pro jistotu požádal prodejce, aby provedl zkoušku, zda jsou reklamované závady opraveny a zda služba určení polohy funguje korektně. Prodejce mi vyhověl, vyšel se mnou na parkoviště před prodejnu, aby měl GPS přijímač volný výhled na oblohu a prodejce v mé přítomnosti telefon vyzkoušel. Po opakovaných pokusech prodejce zjistil, že GPS navigace telefonu není funkční v tom, že nevyhledá satelity. Telefon ukazoval pouze přibližnou polohu, vzdálenou několik kilometrů od místa, kde se telefon nacházel ve skutečnosti. Po tomto zjištění jsem tedy telefon předal prodejci do druhé reklamace. V této souvislosti upozorňuji, že telefon je schopen určit svoji polohu i bez vybavení přijímačem GPS nebo při jeho nefunkčnosti, a to s odchylkou v přesnosti v řádech kilometrů, a to na bázi výpočtu pozice vysílačů GSM signálu (podobně jako u služby Kde je...). Funkční GPS přijímač v přístroji tedy pro určení polohy není nutný, ale jeho absence sníží přesnost lokalizace z řádu metrů na řád kilometrů.

Dne 12. 01. 2010 byl telefon přijat k provedení druhé záruční opravy společností Britex CZ, s. r. o. Ze Servisního listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 1863155 jsem zjistil tyto informace:

- V kolonce „Popis poškození“ zhotovitel opravy, technik společnosti Britex CZ, s. r. o. do Servisního listu napsal nepravdivou informaci, že je telefon poškrábaný a odřený, což nebyla a doposud není pravda. Toto mohu dokázat předložením telefonu, který uvedená poškození nemá. Nejsem si tedy jistý, zda technik opravovaný telefon i tentokrát vůbec viděl.

- V kolonce „Popis závady“ bylo dodatečně a bez mého vědomí a souhlasu dopsáno „Problémy signálu - Nízká úroveň signálu“. Proti tomuto se ohrazuji a uvádím, že těmito výrazy jsem reklamovanou závadu nepopisoval, v místech, kde jsem telefon opakovaně používal a zkoušel jak sám, tak i s prodejcem, byl signál vždy bez problémů a dostatečně silný.

- V kolonce „Popis opravy“ bylo uvedeno: „MT LG KM 900 podporuje A-GPS, které není na českém ani slovenském trhu podporováno operátory, z toho důvodu je výkon klasického GPS signálu omezen. Nejedná se o závadu, ale o vlastnost MT. GPS v MT LG KM 900 nelze porovnávat s plnohodnotnou autonavigací. Určení polohy testováno se stejným typem MT-GPS funguje jak má. Plomba.“

- V kolonce „Vyúčtování“ je uvedena cena 260,- Kč. V závěru se uvádí, že objednatel i zhotovitel prohlašují, že zařízení odpovídá stavu po provedeném servisním zásahu a v případě záručního zákroku jsou odstraněny veškeré záruční závady. Oprava byla dokončena dne 22. 01. 2010.

Dne 25. 01. 2010 jsem se dostavil po obdržení SMS výzvy do značkové prodejny, abych si vyzvedl reklamovaný telefon. Po příchodu do prodejny jsem požádal prodejce pana Holíka, aby mi předvedl, že je reklamovaná závada GPS navigace odstraněna a že služba určení polohy funguje. Společně s prodejcem jsme vyšli před prodejnu na parkoviště, aby GPS přijímač měl volný výhled na oblohu, a prodejce se pokusil několikrát určit polohu telefonu na mapě pomocí přijímače GPS, asistenční služby A-GPS a navigační služby Google Mapy. Došlo ke stažení mapy z internetu a k jejímu zobrazení na displeji telefonu a na mapě se objevil bod, udávající údajnou polohu telefonu. Tento bod se nacházel ve vzdálenosti asi 2 kilometry od skutečné polohy přístroje v terénu. Telefon totiž dokázal pouze odhadnout svoji polohu na bázi výpočtu pozice vysílačů GSM signálu (podobně jako u služby Kde je...), ale již nedokázal přijmout a zpracovat signály ze satelitů přijímačem GPS a určit polohu na základě těchto signálů s přesností v řádu metrů. Sdělil jsem prodejci, že takto systém A-GPS pracovat nemá, že běžná odchylka zobrazované polohy od skutečné se má pohybovat v řádech metrů a nikoliv v řádech kilometrů, za předpokladu že má přijímač GPS volný výhled na oblohu a konstatoval jsem, že reklamovaná závada nebyla odstraněna. Prodejce mou námitku neuznal s odvoláním na závěry zhotovitele záruční opravy, společnosti Britex CZ s tvrzením, že prý MT LG KM 900 podporuje A-GPS, které není na českém ani slovenském trhu podporována operátory, z toho důvodu je výkon klasického GPS signálu omezen, že se nejedná se o závadu, ale vlastnost MT, že GPS v MT LG KM 900 nelze porovnávat s plnohodnotnou navigací, že určení polohy bylo testováno se stejným typem MT a GPS funguje jak má, a proto hodnotí reklamaci jako neoprávněnou. Dále mně prodejce pan Holík sdělil, že systém A-GPS se službou určování polohy Google Mapy neurčuje polohu pomocí signálů přijímaných z družic jako plnohodnotné GPS, ale pouze ze signálů přijímaných z podzemních stanic přes GPRS nebo WiFi, a proto že běžná odchylka u A-GPS není pár metrů jako u GPS, ale několik kilometrů. S tímto jeho závěrem jsem nesouhlasil, upozornil jsem ho, že si ověřím, jestli jsou jeho tvrzení pravdivá a požádal jsem ho, ať jej přehodnotí, protože pokud zjistím, že nepostupoval správně a že své rozhodnutí o neoprávněnosti reklamace odůvodňoval nepravdivými tvrzeními, budu si na to stěžovat. Na to mi pan Holík sdělil, že k tomu, aby reklamaci uznal jako oprávněnou, není kompetentní. Požádal jsem ho, ať to tedy prokonzultuje se svým nadřízeným. Pan Holík mně sdělil, že nadřízený není momentálně k dispozici, a že na vyřízení reklamce má ze zákona lhůtu 30 dnů, která ještě nevypršela. Dohodli jsme se tedy, že reklamaci vyřeší v zákonem stanovené lhůtě 30 dnů, tedy do čtvrtku 04. 02. 2010 a pokud nebudu vyzván k převzetí telefonu z reklamace dříve, vyzvednu si jej 04. 02. 2010. Telefon jsem tedy ponechal v reklamaci u prodejce a z prodejny odešel.

Protože jsem měl pochybnosti o pravdivosti tvrzení prodejce pana Holíka, ověřil jsem si jím tvrzené informace na infolinkách společnosti T-Mobile a společnosti LG Electronics, na internetu a u ostatních prodejců. Zjistil jsem tyto informace:

- Telefon LG KM 900 Arena je vybaven přijímačem GPS signálu z družic a také funkcí, umožňující službu A-GPS (asistované GPS), která urychluje lokalizování polohy pomocí GPS přijímače.

- Telefon LG KM 900 Arena přijímá při lokalizaci své polohy prostřednictvím GPS přijímače signály ze satelitů, z nichž vypočítává svou polohu. Funkce služby tak zvané asistence u A-GPS kterou je telefon vybaven slouží ke zrychlení určení polohy přijímačem GPS prostřednictvím stažených dat z pozemních stanic.

- Běžná odchylka v přesnosti při určení polohy prostřednictvím GPS nebo A-GPS u jakéhokoliv mobilního telefonu včetně telefonu LG KM 900 Arena se pohybuje v řádech metrů, pokud nemá přijímač GPS nebo A-GPS závadu a má volný výhled na oblohu.

- Přesnost určení polohy u telefonu s A-GPS není v žádném případě horší jako přesnost určení polohy u telefonu s GPS, pokud je přijímač satelitního signálu funkční a pokud má volný výhled na oblohu. Telefon s GPS určí po zapnutí polohu pouze o něco později než telefon s A-GPS.

- Pokud telefon s A-GPS s navigační službou Google Mapy lokalizuje svou polohu s odchylkou v řádu kilometrů a nikoliv metrů, pokud má volný výhled na oblohu, jedná se o závadu funkce GPS přijímače, protože navigační služba Google Mapy dokáže zobrazit polohu telefonu s odchylkou v řádech kilometrů i bez funkčního přijímače GPS, a to pouze z informací získaných z pozemních stanic.

- Operátor T-Mobile Czech Republic, a. s. podporuje ve své síti u svých mobilních telefonů funkce GPS, asistenční služby A-GPS a navigační službu Google Mapy.

- Prodejce telefonu T-Mobile Czech Republic, a. s. uvádí v informacích o telefonu LG KM 900 Arena informace, že tento telefon je vybaven GPS, A-GPS a navigační službou Google Mapy a to v uživatelské příručce, na internetových stránkách prodejce, v tištěných prospektech a prostřednictvím svých operátorů na infolinkách.

- Výrobce telefonu, společnost LG Electronics uvádí v informacích o telefonu LG KM 900 Arena, že tento telefon je vybaven navigací GPS a navigací A-GPS.

Výše uvedenou problematiku jsem konzultoval mimo jiné také s pracovnicí technické podpory společnosti T-Mobile z Hradce Králové s paní Evou Cinkovou, která mně výše uvedené informace potvrdila. Požádal jsem, ať se pracovníci technické podpory spojí se značkovou prodejnou, a objasní prodejci výše uvedenou problematiku. Toto mně bylo přislíbeno.

Dne 28. 01. 2010 mne paní Cinková kontaktovala telefonem a sdělila mi, že pracovníci technické podpory prodejce zkontaktovali, problematiku mu vysvětlili, a že si mám na prodejně vyzvednout reklamovaný telefon, protože je již reklamace vyřízena.

Dne 28. 01. 2010 jsem se dostavil do značkové prodejny k vyzvednutí telefonu ze druhé reklamace. Po příchodu do prodejny jsem požádal prodejce pana Holíka, který mi telefon předával, aby mi na reklamovaném telefonu předvedl, že je reklamovaná závada GPS navigace odstraněna, že je telefon schopen využít navigační službu Google Mapy a určit svoji polohu s přiměřenou přesností několika metrů, a ne s odchylkou několika kilometrů. Pan Holík mi odpověděl, že telefon zkoušel 25. 01. 2010 v mé přítomnosti, že telefon ukázal polohu s odchylkou asi 2 kilometry, což je podle jeho názoru v pořádku, a že proto již dnes, při předávání telefonu z opravy, funkčnost GPS lokalizace polohy v mé přítomnosti nevyzkouší a nepředvede. Sdělil mi také své rozhodnutí, že je tato druhá reklamace neoprávněná. Odůvodnil to tím, že MT neobsahuje navigaci, pouze službu určení polohy, že určení polohy závisí na mnoha faktorech jako například na typu použité A-GPS a způsobu výpočtu polohy, její citlivosti, softwarovému vybavení MT, na způsobu a místě použití, že za stejných podmínek na stejném místě se může zobrazení polohy lišit v závislosti na výše uvedených faktorech a na typu použité aplikace v telefonu, že se nejedná proto o plnohodnotnou navigaci, že se jedná se o vlastnost telefonu, a že je MT bez vady.

S tímto způsobem vyřízení reklamace a s rozhodnutím o reklamaci jsem nesouhlasil a nesouhlasím, tvrdím že reklamace oprávněná byla a celou věc budu řešit právní cestou, což jsem na místě oznámil prodejci panu Holíkovi. Sdělil jsem také panu Holíkovi, že jsem si ověřil jeho tvrzení, kterými odůvodňoval své rozhodnutí o neoprávněnosti reklamace, a že jsem zjistil, že některá tato tvrzení jsou nepravdivá a vyzval jsem ho k přehodnocení jeho nesprávných postojů a k vyřešení celé věci smírnou cestou a upozornil jsem ho, že když svůj postoj nezmění, budu si na to stěžovat. Když pan Holík trval na svém stanovisku, napsal jsem stručně své vyjádření do reklamačního protokolu, podepsal jsem protokol a převzal jsem telefon z reklamace. Bezprostředně po opuštění prodejny jsem na parkovišti před prodejnou vyzkoušel funkčnost přijímače GPS s asistenční službou A-GPS a s využitím navigační služby Google Mapy, a to stejným způsobem a na stejném místě, jako dne 29. 12. 2009, 05. 01. 2010 a 25. 01. 2010 s prodejcem. Zjistil jsem, že reklamovaná závada byla odstraněna. Telefon zobrazoval svoji polohu na mapě opakovaně s odchylkou, nepřesahující několik metrů tak, jako každé jiné zařízení, vybavené GPS nebo A-GPS a používající navigační službu Google Mapy. Toto bylo poprvé od nákupu telefonu, kdy takto korektně GPS lokalizace polohy fungovala. Po této zkoušce jsem se dostavil opět na prodejnu, informoval jsem o provedené zkoušce a jejím kladném výsledku a naposledy jsem požádal o přehodnocení rozhodnutí o reklamaci a její uznání jako oprávněné. Prodejce sdělil, že stanovisko je neměnné a rozhodnutí o neoprávněnosti reklamace nezmění. S tímto závěrem jsem z prodejny odešel.

Výše popsaným postupem se cítím poškozen z těchto důvodů:

- Zhotovitel opravy, technik zvaný „HALU“ uvedl v Servisním listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 1853178, že telefon je poškozen, a to poškrábáním LCD a oděrkami. Toto není pravda, a není tedy jasné, jaký telefon opravoval.

- Zhotovitel opravy, technik zvaný „HALU“ neuvedl v Servisním listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 1853178, že by se jakýmkoliv způsobem zabýval reklamovanou nefunkčností přijímače GPS a navigační služby Google Mapy, když telefon nepřijímal signály ze satelitů ani že by tyto funkce zkontroloval. Nefunkčnost navigace GPS zjistil až prodejce na prodejně při předávání telefonu zákazníkovi.

- Zhotovitel opravy, technik zvaný „HALU“ uvedl v Servisním listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 1853178, že v případě záručního zákroku jsou odstraněny veškeré záruční závady. Toto tvrzení je nepravdivé, protože neodstranění závady nefunkčnosti přijímače GPS a navigační služby Google Mapy zjistil prodejce se zákazníkem při předávání telefonu zákazníkovi.

- Zhotovitel opravy, technik zvaný „MYSA“ uvedl v Servisním listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 1853155, že telefon je poškozen poškrábáním a odřením. Toto není pravda, a není tedy jasné, jaký telefon opravoval.

- Zhotovitel opravy, technik zvaný „MYSA“ dopsal v Servisním listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 1853155 do kolonky „Popis závady“ text „Problémy signálu - Nízká úroveň signálu“. Proti tomuto se ohrazuji a uvádím, že těmito výrazy jsem reklamovanou závadu nepopisoval.

- Zhotovitel opravy, technik zvaný „MYSA“ uvedl v Servisním listu ke smlouvě o provedení opravy číslo 186 3155 do kolonky „Popis opravy“ tyto informace, z nichž některé jsou nepravdivé: „MT LG KM 900 podporuje A-GPS, které není na českém ani slovenském trhu podporování operátory, z toho důvodu je výkon klasického GPS signálu omezen. Nejedná se o závadu, ale vlastnost MT. GPS v MT LG KM 900 nelze porovnávat s plnohodnotnou autonavigací. Určení polohy testováno se stejným typem MT. GPS funguje jak má.“

- Prodejce značkové prodejny společnosti T-Mobile Czech Republic, a. s. OC Haná, Kafkova 8, 779 00 Olomouc, pan Holík v reklamačním protokolu číslo 861427 v kolonce „Vyřízení reklamace“ uvedl toto vyjádření: „Rozhodnutí o reklamaci: Neoprávněná reklamace. MT neobsahuje navigaci, pouze službu určení polohy. Určení polohy závisí na mnoha faktorech jako například na typu použité A-GPS a způsobu výpočtu polohy, její citlivosti, softwarovém vybavení MT, na způsobu a místě použití. Za stejných podmínek na stejném místě se může zobrazení polohy lišit v závislosti na výše uvedených faktorech a na typu použité aplikace v telefonu. Nejedná se proto o plnohodnotnou navigaci. Jedná se o vlastnost telefonu. MT bez vady.“

Mnou zjištěné skutečnosti k výše uvedeným tvrzením jsou tyto:

- A-GPS je na českém trhu podporováno operátory, včetně společnosti T-Mobile.

- Skutečnost, zdali A-GPS je či není podporováno českými nebo slovenskými operátory nemůže mít samozřejmě žádný vliv na omezení výkonu klasického GPS signálu, protože tento signál vysílají satelity na oběžné dráze Země, které provozuje ministerstvo obrany USA.

- Pokud v telefonu, vybaveném A-GPS nefunguje příjem satelitního GPS signálu, za předpokladu, že má telefon volný výhled na oblohu, nejde o vlastnost telefonu, ale o závadu přijímače GPS.

- Přijímač GPS nefungoval jak má, což opakovaně potvrdil prodejce v mé přítomnosti a napsal to do reklamačního protokolu.

- Další zjištěné skutečnosti k této problematice, dokazující oprávněnost reklamace a nesprávný způsob vyřízení reklamace, jsou obsaženy v přílohách, které tvoří nedílnou součást této stížnosti, kdy podstatné části jsou podtrženy. Každá jednotlivá strana příloh je v horní části označena číslicí, označující před lomítkem číslo přílohy a za lomítkem číslo strany.

Na způsob vyřízení reklamace si stěžuji, konkrétně na výše uvedené postupy prodejce pana Holíka a na postupy zhotovitelů oprav, techniků zvaných dle Servisních listů ke smlouvě o provedení oprav „HALU“ a „MYSA“, kdy mně nebyly jako koncovému uživateli poskytnuty jasně, pravdivě a transparentně formulované informace o podmínkách pro používání veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, jejichž nefunkčnost jsem v reklamaci uváděl, ale místo toho bylo nepravdivě tvrzeno, že operátor nepodporuje A-GPS a že mobilní telefon neobsahuje navigaci. Nesouhlasím s tímto postupem a s vyjádřením techniků a prodejce a s rozhodnutím o označení druhé reklamace jako neoprávněné a žádám, aby prodejce o této reklamaci rozhodl, že je oprávněná a aby mně bylo toto rozhodnutí řádně doručeno. Žádám také, aby po prošetření této stížnosti byla přijata opatření, zabraňující opakování podobných nezákonných postupů v budoucnu. Žádám, abych byl podrobně písemně informován o řádném způsobu vyřízení této stížnosti a o přijatých opatřeních k nápravě, a to nejpozději ve lhůtě třiceti dnů, ode dne doručení této stížnosti adresátovi. Pokud se tak nestane, budu se svých oprávněných nároků domáhat právní cestou.

Přidání příspěvku
Jméno nebo přezdívka: *


Email * (nebude zveřejněn)


Nadpis vaší reakce, téma, předmět:


Text: *

Reakce na příspěvek s ID:
Pokud chcete reagovat přímo na konkrétní příspěvek vložte číslo tohoto příspěvku.
(nebo stačí kliknout na odkaz Reagovat a číslo příspěvku se doplní samo).

Váš email bude ochráněn před spamovými roboty.

Webmaster si vyhrazuje právo nevhodné příspěvky smazat. (spam, reklama, vulgarismy, nesmysly, atd..)
To se týká hlavně vulgárních, komerčních, nesmyslných a lživých příspěvků.

Obohaťte své texty o tyto smajlíky:
Www
Opište tento kód: ΑΜΙΚΕΒΟΡΧ A proč jako?
Proč opisovat kód? Protože, nebýt tohoto kódu měli bychom tu plno nesmyslných příspěvků od spamových robotů, kteří denně procházejí internet a vyplňují samými nesmysly všechny možné formuláře. Jenže u nás narazí. Nedokáží totiž (narozdíl od člověka) přečíst text schovaný v obrázku.
Pro publikování příspěvku jsou nezbytné některé údaje. Prosíme věnujte pozornost ochran osobních údajů: zde
     
TOPlist TOPlist