FreeDir™ Autobazar Model-bazar.cz Cyklobazar Interier-bazar.cz Fashion-bazar.cz Inzerce psů Mira Móda shop Codeq Bikes

Operátoři, o2 telefonica, vodafone, t-mobile

Zpět na: úvodní stránku,  výpis vláken O2 Telefónica
Celkem 123 příspěvků. Přidat nový příspěvek

O2 Telefónica » Vymazání z registru FO Solus - návod

ID vlákna: 194   Založeno: 27. Leden. 13 (Ne) - 17:38 
Autor: Petr K.  
Zobrazeno: 475803x Nejzobrazovanější   Příspěvků: 123x 
Hodnocení:
Hodnocení
 3.4 [ 84x ]
 
Vlákno sleduje: 10 lidí Sledováno   Sleduj emailem nebo RSS kanál pro vlákno
Přidejte toto vlákno do záložek a upozorněte na něj širokou veřejnost:               pošli na vybrali.sme.sk              


SMS brána zdarma, poslat sms
Č. Přispívající Zpráva     (příspěvky čtěte od shora dolů, tj. od nejstaršího po nejnovější)
1. Petr K.
27. Leden. 13 (Ne) - 17:38
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3099
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte
Zdravím,

Konkrétně popíšu cestu, jak ze SOLUSu ven dřív, než za nějaké 3 roky, případně rok po uhrazení pohledávky. Ten rok se vztahuje na telekomunikační služby, zřejmě Solusu už někdo přitlačil nůž na krk. Buďte další. Tvrzení, že nelze urychlit dobu výmazu po uhrazení dluhu je LEŽ. Udržovaná převážně členy sdružení SOLUS a kupodivu i některými právníky, jejichž odpovědi najdete na internetu v souvislosti se žádostí o výmaz z registru FO Solus.

Moje konkrétní situace – při žádosti o reinvestování hypo jsem zjistil, že mám záznam v registru FO Solus. Částka 391,-Kč. Nezaplatil jsem poslední poplatek za zrušenou pevnou linku. Složenka od O2 mi nedorazila a upomínky posílají jiným systémem na adresu, o které si myslí, že je Vaším trvalým bydlištěm. Pro mě nepochopitelná situace, když všechny složenky vždy chodily na adresu, kde byla pevná přípojka zřízena. Stačí tedy, když Vás mine jedna složenka!

Bylo to pro mě veliké překvapení a stálo 7 tisíc korun okamžitých nákladů a přes dalších 40 tisíc korun nepřímo v méně výhodné smlouvě. Splnil jsem s přehledem veškeré podmínky pro schválení úvěru, ale záznam v Solusu mě vyřadil a na reinvestování jinam už nebyl čas. Nevěřte tvrzení O2, že takové malé dluhy banky neřeší, jak informovali mě. Není to pravda, záleží na konkrétní bance. Některé mají systémy nastavené tak, že záznam v registru FO Solus zablokuje možnost schválení úvěru a výjimky nikdo řešit nechce.

Pikantní je, že takto malé dlužné částky se nevyplatí vymáhat a tedy se o nich vůbec nedozvíte. Pouze máte záznam v registru. Tyto malé dluhy se totiž nevyplatí ani přeprodat inkasním agenturám, nebo jiným vymahačům. Můj dluh 391,- Kč byl tedy 3 měsíce po zapsání do registru společností O2 odepsán a dál to neřešili. Jakmile jsem se o dluhu dozvěděl, ihned jsem ho uhradil a myslel jsem si, že bude vše v pořádku. Nebylo. Narazil jsem na typické řeči o tom, že budu vymazán za 3 roky (možná za rok) a tato věc nejde urychlit. Ale jde!

1. Musíte mít uhrazený dluh!

2. Okamžitě rozvažte veškeré smluvní vztahy se společností, která Vás do registru FO Solus vložila. Já už s O2 žádnou smlouvu neměl, protože pevná linka byla dávno vypovězena. Nepíšu toto pojednání pro notorické neplatiče a lidi, kteří záměrně neplatí své závazky, ale pro ty, kteří se do registru dostali nedopatřením, jako já. Rozvázání smluv a vypovězení je jednoduché. Přejděte k jinému operátorovi, změňte banku apod. Pokud tedy můžete. Je to důležité, protože cesta z registru FO Solus vede přes odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Tento souhlas je součástí smluv ke službám bank, operátorů atd.

3. Nikdo nemá právo zpracovávat Vaše osobní údaje v registrech dlužníků, nebo neplatičů, pokud jste své závazky uhradili, nejste s příslušnou společností vázáni smlouvou, která obsahuje (někdy formou dodatku) souhlas se zpracováním osobních údajů a ODVOLALI JSTE SVŮJ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ, který jste společnosti udělili.

Po uhrazení dluhu a rozvázání veškerých vztahů se společností, která Vás do registru zapsala jim pošlete následující, příslušně upravené odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů:

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Já, Jméno Příjmení, trvale bytem Ulice č.p., PSČ Město, RČ: RRMMDD/XXXX tímto odvolávám svůj souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů a žádám, aby společnost Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22 (dále jen Telefónica) dále nezpracovávala moje osobní údaje.
Vzhledem k tomu, že se společností Telefónica nejsem v žádném smluvním ani jiném právním vztahu, ani nejsem jejím dlužníkem, zároveň žádám, aby Telefónica provedla bezodkladnou likvidaci mnou poskytnutých osobních údajů, včetně bezodkladného vyřazení mých osobních údajů z databází, kam Telefónica tyto údaje případně poskytla (SOLUS apod.).
Pokud budou mé osobní údaje vedené na základě jakéhokoliv souhlasu uděleného k jejich zpracování společnosti Telefónica dále přítomny ve výše zmíněných databázích i po době technicky nezbytné pro jejich odstranění, budu nucen obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
V ... datum ... Podpis.


Abych se ujistil, že vše je v pořádku, poslal jsem na Úřad pro ochranu osobních údajů následující dotaz:

Vážení,

Vzhledem k neúmyslnému nezaplacení poslední úhrady za zrušenou pevnou přípojku od společnosti Telefónica ve výši 391 korun jsem byl zařazen do registru FO SOLUS. Složenka, ani upomínky platby mi nedorazily, ale to není podstatné. Skutečnost jsem zjistil až po více než roce a půl od zařazení do registru při problémech s reinvestováním hypotéky. Takto malé částky společnost Telefónica totiž odepíše, aniž by je dále vymáhala, takže jediným výsledkem je právě záznam ve zmíněném registru.

Po zjištění dluhu jsem jej okamžitě uhradil a mám od společnosti Telefónica potvrzení o vyrovnání závazku. Podle informací od provozovatele registru FO SOLUS i od společnosti Telefónica budou moje osobní údaje vedeny v registru ještě nejméně rok po vyrovnání dluhu.

S tímto postupem registru nesouhlasím a zaslal jsem společnosti Telefónica přiložené odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů s požadavkem na likvidaci mých osobních údajů ve všech databázích, kam se dostaly na základě souhlasu se zpracováním uděleným mojí osobou společnosti Telefónica.

Nejsem už dva roky klientem společnosti Telefónica, nemám s ní žádný neukončený smluvní, ani jiný právní vztah a nemám vůči společnosti jakékoliv nedořešené závazky. Je v mém případě další zpracování (tedy vedení v registru FO SOLUS a sdílení s jinými subjekty) osobních údajů po odvolání souhlasu legální? Pokud ano, o co v příslušných zákonech se opírají současná pravidla registru FO SOLUS zpracovávat osobní údaje ještě rok až tři roky po vyrovnání všech závazků a po odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů subjektem? Dotazuji se pouze na případ, jako je můj – tedy situaci, kdy již nejsem klientem společnosti ze sdružení SOLUS a nemám se společností žádné nedořešené závazky, smlouvy, nebo právní úkony a aktivně jsem vyjádřil svůj nesouhlas s dalším zpracováním osobních údajů a požádal o jejich likvidaci.

Prošel jsem poměrně důkladně Váš web a přečetl všechna nalezená stanoviska, která by se dotazovaného problému mohla týkat. Pokud jste již tento konkrétní problém řešili a pouze jsem na Vašich stránkách nenašel odpověď, prosím o link na odpověď.

Předem děkuji.

V Praze 30.11. 2012 Podpis

Odpověď přišla v řádu několika dnů, za což patří úřadu poděkování, pracují dobře a rychle! Zde je:

Zápis v registru SOLUS – sdělení

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel dne 1. prosince 2012 Vaše podání, týkající se zápisu Vaší osoby do registru SOLUS v souvislosti s neuhrazenou fakturou od společnosti Telefónica Czech Republic, a. s. K této věci Vám sdělujeme:

Dle bodu 6.5. Všeobecných obchodních podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, souhlasí subjekt údajů s tím, aby Telefónica Czech Republic, a. s. za účelem ochrany svých práv předávala uvedené údaje k dalšímu zpracování sdružení SOLUS, jehož je členem a které vede databázi osob (dlužníků), jež porušily smluvní závazek řádně platit za poskytnutou službu, případně jeho právnímu nástupci. Subjekt údajů souhlasí s tím, aby sdružení SOLUS při zpracování jeho osobních údajů využilo služeb zpracovatelů. Subjekt údajů dále souhlasí s tím, že takto zpracovávané osobní údaje včetně rodného čísla sdružení SOLUS zpřístupní přímo či prostřednictvím zpracovatele svým členům, a to výlučně za výše uvedenými účely.

Vzhledem k tomu, že jde o souhlas se zpracováním osobních údajů dle zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, lze jej též odvolat. Provedené odvolání souhlasu by společnost Telefónica Czech Republic, a. s. měla respektovat a též i registr SOLUS. Lze doporučit informovat registr SOLUS o odvolání Vašeho souhlasu vůči společnosti Telefónica Czech Republic, a. s.

S pozdravem


Tak tudy vede cesta pro lidi, kteří jsou slušní, platí a kvůli směšné opomenuté částce by byli v registru FO Solus další jeden až tři roky. Mně osobně už to bohužel nepomohlo, snad to pomůže Vám ostatním. Komunikace se společností O2 byla v mém případě z jejich strany katastrofální. Dostával jsem pokaždé jiné informace, když jsem od nich chtěl potvrzení o bezdlužnosti. 10 dní jsem je uháněl, nakonec mi řekli ať jdu do jejich konkrétního kontaktního místa, kde potvrzení dostanu. Tam jsem se dozvěděl, že nemají právo mi potvrzení vydat. Dokonce jsem spojil telefonicky ty dva lidi, co mi každý říkal něco jiného. Chvíli se spolu bavili a stejně z toho nic nebylo. Prostě komunikovat s O2 je podle mé zkušenosti katastrofa. O Solusu nemá ani smysl mluvit. Na maily Vám nikdo neodpoví, ani automat o přijetí mailu nemají. Na telefonu nečekejte žádné operátory, jen dokola mluvící automat, od kterého se nic podstatného nedozvíte.

Ověřil jsem po několika týdnech od odvolání souhlasu se zpracováním osobních údaj, že v registru FO Solus skutečně nejsem. Takže to jde a nenechte se vodit za nos nikým, kdo říká, že s lhůtami, které si svévolně nastavili členové sdružení Solus nejde nic dělat. Pokud společnost, která Vás do registru zapsala nebude jednat v souladu s odvoláním souhlasu se zpracováním osobních údajů, okamžitě se obraťte na http://www.uoou.cz .

Ještě jednou zdůrazňuji, že je třeba mít vyrovnané dluhy a rozvázané smluvní vztahy.

Hodně štěstí v boji přeji těm, kteří se stejně jako já dostali kvůli malichernosti do problémů, které je stály spoustu času a peněz. Pro ty, kteří neplatí záměrně nic z tohoto návodu není určeno!

Mějte se fajn.
2. Barbora
11. Duben. 13 (Čt) - 22:03
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3161
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Děkuji za podrobný návod, ocitla jsem se v podobné situaci. Měla jsem dluh u O2 z roku 2007 na 298kč a vůbec o něm nevěděla. Dluh jsem uhradila letos v lednu a O2 mě nechtělo vymazat dřív něž za rok, takže zítra jim poputuje dopis Mockrát děkuji
3. Petr K.
5. Červen. 13 (St) - 12:11
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3212
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Děkuji za řadu pozitivních ohlasů. Zdá se, na základě zkušeností více lidí, že návod funguje. Pokud by se Vám při dodržení všech zmíněných věcí stalo, že operátor, nebo jiná společnost odmítá provést výmaz, neváhejte se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů s konkrétním popisem Vašeho případu. Následně tlačte s pomocí vyjádření zmíněného úřadu. Mělo by to pomoci. PK
4. Gábina
25. Červen. 13 (Út) - 11:15
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3230
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Dluh o kterém nevím
Dobrý den, po náhodném zjištění jsem zjistila, že jsem v solusu.
Nevím jaká je to částka, kde vznikl ten dluh.Jak se dostat z výmazu.
Děkuji Průšová
5. Mira
7. Srpen. 13 (St) - 16:21
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3289
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Dobrá rada nad zlato
Zdravím Vás
Díky za výbornou radu jak se zbavit záznamu v registru SOLUS.
Před několika lety 2004 jsem měl exekuci na plat.Po zaplacení o rok později jsem si myslel ,že mne po 3 letech automaticky vymažou,ale opak je pravdou.Jsem tam dodnes.(Nechal jsem si poslat výpis dlužníků ze SOLUSU.Takže jsem zjistil,že jsem 6let v registru po zaplacení závazku.Zítra posílám dopis a uvidíme co se bude dít. s pozdravem Mira
6. Toník
8. Srpen. 13 (Čt) - 03:14
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3290
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit solus
Dobrý den potreboval bych poradit po telefonu ja vam klidne zavolam nechtet mi cislo na meil mam uplne tu samou situaci tel:602862315 prosim o vic informaci kvuli tomu mi nedaj konsulidaci a ja ji potrebuju davam moc penez dekuji naschledanou
7. Amy
7. Září. 13 (So) - 10:14
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3331
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit To je super napad
Udelala jsem to podle vas a vyslo mi to.Vymazaly me... MOC VAM DEKUJI ZA RADU.
8. zdeněk
13. Září. 13 (Pá) - 17:40
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3340
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit krach
solus je fa která brzy nebude (dle mého názoru)kdo potřebuje pochybné praktiky??????zbytečné peníze!
9. milan
13. Září. 13 (Pá) - 17:43
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3341
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: krach      - Reakce na příspěvek č. 8
no pročpak mi to připadá jak nosí děti ze školy vši???horko těžko se jich zbavit a přitom za to nemůžete..
10. sara
23. Září. 13 (Po) - 21:41
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3356
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Dobry den,potrebovala bych poradit mela jsem pausal u T-mobile,v r.2006 z financnich duvodu jsem nemohla zaplatit a chtela ho zrusit.vznikl mi dluh 7500 vcetne uroku za 3 roky.predali to exekutorovi keremu jsem zaplatila celkem 42000kc.samozrejme jsem v regist solus.dluh mam davno zaplaceny,dnes jsem tam volala aby dali prikaz k vymazu.nejdiv mi rekla operatorka,ze dluzim 7500 za vyuctovani.polala jsem jim emailem ukonceni exekuce.na o mi pani z t-mob.vola,ze je vse v poradku ale eviduji dalsi dluh ktery je 9500 kc smluvni pokuta. Rikam,ze o tom nic nevim a ani nemam zadnou informaci,ze by me mela byt ulozena pokuta at mi poslou vyuctovani,pry uz to nejde zaslat vyuctovani a doporucuji mi to zaplatit.mam sanci na vymazani kdyz bch zaslala dopis ktery tu radite na uspech.dluh pry neresili a nikde neuvadeli po 7 letech mi chteji dat pokutu za neco co je zaplacene.kde to proboha zijem? Dekuji za odpoved
11. Honza J.
11. Říjen. 13 (Pá) - 08:23
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3387
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Solus neřeším (nemám k tomu důvod), ale s O2 jsem se dostal do podobné situace, jako autor.

Po ondržení upomínky jsem O2 dlužnou částku zaplatil, ale ne smluvní pokutu za upomínku, jelikož fakturu poslali bůhvíkam a rozumně nespolupracovali při pátrání (či prokazování), kam. Navrhoval jsem např. , aby nechali po zásilce pátrat (tvrdili, že ji zaslali doporučeně a vymlouvali se na Českou poštu), ale oni to odmítli. Nejde mi o ty dvě stovky, ale o princip: Nebudu přece platit smluvní pokutu každéímu, kdo si o ni řekne za něco, co jsem nezpůsobil a nemohl nijak ovlivnit.
12. Petr
11. Říjen. 13 (Pá) - 08:53
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3388
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Přátelé, doplňuji informace...
Na úvod prosím promiňte, že nereaguji do tohoto vlákna na dotazy. 1. Nejsem ve většině z nich kompetentní poradit. 2. Nechodím sem pravidelně. Pokud něco hoří, pište mi na email, jak to dělá většina lidí. V krátké době na email zareaguji.

A teď k novinkám. Návod v zásadě funguje a právníci/manažeři různých společností, které jsou ve sdružení(SOLUS už se to nejmenuje, ale říkejme tomu tak dál) vymýšlejí, jak to odrbat. Je od začátku zřejmé, že SOLUS je věc využívající jednak nedostatečné legislativní pokrytí věci, za druhé se pohybuje často za hranou zákona.

Důkazem výše uvedeného jsou emaily, které dostávám. Společnosti, především O2 se cukají, na infolince už jsou proškoleni, že mají odpovídat v duchu - to by si takhle mohl vymazat každý a sdružení SOLUS by nemělo význam. Hřeší se na to, že bývalý(to zdůrazňuji znova, pro dlužíky návod není) dlužník nepůjde do dalšího kola žádostí, případně sporu.

Abych Vám v takové situaci, kdy Vás jako bývalého dlužníka drží v SOLUSu nezákonně pomohl, publikuji níže vyjádření Úřadu pro ochranu osobních údajů(UOOU) k celé věci. Pokud máte vše uhrazeno, nejste v žádném závazku ani pod smlouvou vyžadující souhlas se zpracováním osobních údajů v databázích třetích stran a přitom jste přes Vaši žádost stále v vedeni v SOLUSu, zkuste použít níže uvedené vyjádření v písemné žádosti. Pokud se ani poté nic nestane, obraťte se na UOOU se stížností na příslušnou společnost s popisem Vaší situace.

Dle zkušeností těch, kteří celou anabází prošli před Vámi a informovali mě, pracuje tento úřad velmi dobře a především i rychle.

ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7
tel.: 234 665 555, fax: 234 665 444
e-mail: posta@uoou.cz, www.uoou.cz
Vyřizuje : JUDr. Tuscany
Praha 24. června 2013

Vážený pane,
Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „Úřad“) obdržel dne 13. června 2013 Vaši
stížnost na postup společnosti Telefónica Czech Republic, a.s., IČ: 60193336, při
uchovávání Vašich osobních údajů v databázi této společnosti a v Nebankovním registru
klientských informací Společnosti pro informační databáze, a.s., IČ: 26118513 (dříve SOLUS,
zájmové sdružení právnických osob, IČ: 69346925). K této věci Vám sdělujeme:
Na základě ustanovení § 63 odst. 1 písm. b) bod 3. zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických
komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických
komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává podnikatel poskytujícím veřejně
dostupnou službu elektronických komunikací (Telefónica Czech Republic, a.s.) jako správce,
osobní údaje subjektu údajů, uživatele, nepodnikající osoby, podle ustanovení § 5 odst. 2
písm. a) a b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých
zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), bez souhlasu subjektu údajů.
Rodné číslo je v daném případě využíváno v souladu s ustanovením § 13c odst. 1 písm. b)
zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, rovněž bez souhlasu jeho
nositele.

Případný souhlas udělený při uzavírání smlouvy by se tedy mohl týkat toliko zpracování
osobních údajů Společností pro informační databáze, a.s. Takový souhlas se zpracováním
osobních údajů, jako jednostranný právní úkon, je možné odvolat.

Jakmile pomine účel zpracování (např. zánik, neexistence dluhu, ukončení smluvního
vztahu), je správce (Telefónica Czech Republic, a.s.) a/nebo na základě jeho pokynu
zpracovatel (Společnost pro informační databáze, a.s.) podle kogentního ustanovení § 20
odst. 1 zákona povinen i bez odvolání souhlasu provést likvidaci osobních údajů.

Případné ustanovení Všeobecných obchodních podmínek o možném zpracování osobních
údajů po určitou dobu od zániku smluvního vztahu je z hlediska ustanovení § 5 odst. 1
písm. e) a § 20 odst. 1 zákona v daném případě právně irelevantní. Souhlas, jako
jednostranný právní úkon, je kategorií občanskoprávní.


Rozhodnutí (deklaratorní povahy),
jímž je autoritativně zjišťována existence či neexistence právního úkonu, resp. sporných
subjektivních práv nebo povinností, však přísluší zásadně soudu. Neplatnost právního úkonu
(souhlasu) podle §§ 37 odst. 1 a 39 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, by tedy nemohla být z moci úřední prohlašována ve správním řízení,
tedy v kompetencích svěřených Úřadu podle zákona. Stejně tak Úřad nemůže posuzovat
závazkové vztahy, v tomto případě existenci či neexistenci pohledávky.

Doporučujeme Vám požádat (nejlépe doporučeným dopisem) podle § 12 zákona správce,
společnost Telefónica Czech Republic, a.s., o informaci o zpracování Vašich osobních údajů,
kterou je povinen Vám předat bez zbytečného odkladu, a podle § 21 odst. 1 písm. a) a b)
o vysvětlení a o likvidaci Vašich osobních údajů, a to i v registru SOLUS, kterou je správce
povinen na základě ustanovení § 21 odst. 2 zákona provést neprodleně.


Zákon je k dispozici též na webových stránkách Úřadu na internetové adrese
http://www.uoou.cz/uoou.aspx?menu=4&submenu=5.
S pozdravem
JUDr. Zdeněk Koudelka v. r.
ředitel odboru pro styk s veřejností
13. Pavel
12. Říjen. 13 (So) - 11:07
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3389
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1


V registrech dlužníků mohou být údaje dlužníků jen po souhlasu


ilustrační foto Autor: archív Deník

9.10.2013 15:44

Praha – Registry dlužníků v Česku mohou obsahovat údaje dlužníků jen s jejich souhlasem, přičemž každý z nich má právo ho kdykoli odvolat. Rozhodl o tom Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ), který prověřoval registr dlužníků SOLUS. Na webu úřadu to dnes uvedla mluvčí Hana Štěpánková.

Podle ní úřad dospěl k závěru, že provoz a zpracování osobních údajů v dlužnických registrech v ČR nejsou upraveny žádným zákonem, proto mohou data klientů obsahovat jen s jejich souhlasem podle zákona o ochraně osobních údajů. „V takovém případě je sdružení SOLUS povinno osobní údaje z dlužnického registru odstranit, neboť pro jejich zpracování nemá zákonný podklad," uvedla mluvčí.

Současně doplnila, že sdružení SOLUS sice tvrdí, že osobní údaje řadí do registru jen se souhlasem klienta, ale podle zjištění úřadu na to nelze použít ani žádnou zákonnou výjimku z povinnosti mít souhlas ke zpracování osobních údajů.

Podle serveru Aktuálně.cz úřad udělil sdružení pokutu 20.000 korun, SOLUS s rozhodnutím ale nesouhlasí a chce proti němu podat správní žalobu.


Autor: ČTK
14. Oldřiška Suchánková
14. Říjen. 13 (Po) - 15:38
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3391
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: To je super napad      - Reakce na příspěvek č. 7
Dobrý den,
potřebuji také zažádat o výmaz, proto Vás moc prosím o radu jak na to. Děkuji Suchánková
15. radim
15. Říjen. 13 (Út) - 10:18
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3393
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit solus
muže mi někdo přesně popsat jak vymazat solus a jsem tam 6 roku.Volal jsem jim a mam ještě 1 rok čekat.
16. Petr K.
15. Říjen. 13 (Út) - 14:10
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3394
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 13
Pavle, diky za odkaz. Od pocatku tvrdim to same a vyse publikovanym vyjadrenim dal jednomu nasemu kolegovi UOOU za pravdu uz v cervnu. Je super, ze ted uz je to oficialni a posledni zprava je, ze reditel UOOU zamitl rozklad sdruzeni SOLUS proti pokute, cimz je minimalne do pripadne legislativni upravy jasno.

Vsichni, kdo se tady a do mailu ptate, jak ven ze SOLUSu, tak navod je hned v prvnim prispevku tohoto vlakna diskuse. Znova opakuji, neni to urceno v zadnem pripade pro notoricke neplatice, kteri neplati sve zavazky zamerne a dlouhodobe, ale pro lidi, kteri jsou v registru z absurdnich duvodu napr. stokorunovych dluhu apod.

Jsem rad za rozhodnuti UOOU. Meli si clenove sdruzeni rozmyslet metodiku zarazovani lidi do registru, provazani s pozitivnim registrem a predevsim se maji ridit zakonem.
17. Ďáblík
16. Říjen. 13 (St) - 09:19
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3396
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 16
Nechval dne před večerem.
Ve zprávách říkali, že se solus odvolal k soudu. Dokonce ani nemuseli vymazat toho borca, kterýho jim úřad nařídil vymazat (tim se úřad nepochlubil, ale v zákoně to tak je). Takže moc jasno neni.
18. JARA T
17. Říjen. 13 (Čt) - 13:36
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3400
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit JAK SE DOSTAT VEN Z REGISTRU DLUŽNIKŮ
DOZVĚDĚL JSEM SE ŽE JSEM V REGISTRU DLUŽNÍKŮ SOLUS BYL TAM DLUH NEZAPLACENÉ ČÁSTKY SE SPOŽDĚNÍM DATUMU SPLATNOSTI ,CO MÁM DĚLAT ABYCH BYL VYMAZAN,Z REGISTRU DLUŽNÍKŮ.DĚKUJI
19. Michal
21. Říjen. 13 (Po) - 18:35
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3404
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit SOLUS a má zkušenost
Do SOLUSU jsem se dostal díky tomu, že mě byl vykraden byt a ten pachatel následně udělal boty mým jménem s ukradenými doklady. Mám v rukou i rozsudek soudu, kde byl skutečný pachatel obžalován a odsouzen k trestu odnětí svobody a já byl jako poškozený. Dodnes jsem si sice moc nepomohl, protože musím platit a škodu vymáhat na daném pachateli ale co jsem poslal na SOLUS tyto informace, tak mě během pár dní odstranili z databáze. Kopíruji jejich text co mě napsal:

" Vážený pane ---------------,

reagujeme na Váš podnět, který jsme obdrželi dne 11. října 2013.

Veškeré informace, které byly dodatečně zjištěny jako nesprávné (v důsledku trestné činnosti třetí osoby), byly bez zbytečného odkladu v součinnosti společnosti Společnost pro informační databáze, a.s. jako zpracovatele, sdružení SOLUS jako správce a členské společnosti z Registru FO odstraněny, a to v souladu s ustanovením § 5 odst. 1 zák. č. 101/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Kontrolním dotazem dne 18. října 2013 ve 14:57:27 hod. bylo ověřeno, že Vaše rodné číslo a veškeré ostatní údaje vztahující se k tomuto rodnému číslu, již v databázi nefigurují.

S pozdravem


..............
SOLUS, zájmové sdružení právnických osob
EAST Building
Antala Staška 510/38
140 00 Praha 4 - Krč
www.solus.cz
tel.: 840 140 120
fax: 241 409 307
20. Petr K.
24. Říjen. 13 (Čt) - 09:14
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3406
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: SOLUS a má zkušenost      - Reakce na příspěvek č. 19
To je fajn, ze se ledy hybou. Solus zacina pod tlakem UOOU fungovat. Nejen moje zkusenost je totiz takova, ze SOLUS absolutne nekomunikoval zadnou cestou a jedina sance, jak neco overit byla jejich placena sluzba. Tohle platilo jeste zacatkem tohoto roku.
21. Luca Witto
28. Říjen. 13 (Po) - 08:08
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3410
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: JAK SE DOSTAT VEN Z REGISTRU DLUŽNIKŮ      - Reakce na příspěvek č. 18
...Je to velice jednoduché, zajít na prokuraturu, nikoli na Policii a podat trestní oznámení, na společnost, která se dopouští trestného činu, zneužívání vašich soukromých dat k porušování osobní svobody. Nemají oprávnění se starat o člověka , který se dostal někdy i ne vlastní vinou do situace, která je čistě, jeho osobní věc.Tato společnost je založená - praktikám STB a komunistických praktik.Jsou tam lidé, kteří se slušnou cestou nedovedou uživit.
Luca Witto
22. Luca Witto
28. Říjen. 13 (Po) - 08:15
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3411
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: SOLUS a má zkušenost      - Reakce na příspěvek č. 19
...Je to velice jednoduché, zajít na prokuraturu, nikoli na Policii a podat trestní oznámení, na společnost, která se dopouští trestného činu, zneužívání vašich soukromých dat k porušování osobní svobody. Nemají oprávnění se starat o člověka , který se dostal někdy i ne vlastní vinou do situace, která je čistě, jeho osobní věc.Tato společnost je založená - praktikám STB a komunistických praktik.Jsou tam lidé, kteří se slušnou cestou nedovedou uživit.Vrátil jsem se zahraničí, kde tyto STB metody neznají. Hromadná žaloba u ústavního soudu a náhrada za ušlé zisky a na pověsti v řádech desítek milionů, tuto společnost dostane tam, kde již dávno měla být.Dlužníci se dotazuji zbytečně, pokud společnost nebude ústavním soudem zrušena. Luca Witto
23. Romana
31. Říjen. 13 (Čt) - 17:49
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3413
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit jak se dostat z registru dlužníků
Dobrý den jak bych se mohla dostat z registru dlužníků poprosím vás o návod a byla bych ráda o zaslání na můj email,kde vám napíšu podobnosti Děkuji předem
24. martinadani
13. Listopad. 13 (St) - 07:52
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3422
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Dluh o kterém nevím      - Reakce na příspěvek č. 4

Dobrý den, potřebuji též poradit o dluhu, který mi není znám
25. martinadani
13. Listopad. 13 (St) - 07:56
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3423
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Dluh o kterém nevím      - Reakce na příspěvek č. 4

Dobrý den, potřebuji též poradit o dluhu, který mi není znám
26. jirka
14. Listopad. 13 (Čt) - 12:49
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3426
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit t-mobil solus
dobrý den,chci se zeptat na jak na novou praktiku solusu.měl jsem dluh u t-mobilu jednalo se o jednu fakturu,kterou jsem zaplatil,ale dostal jsem se do solusu.při dotazu na solusu nyní neřeknou,že máte dluh a v jaké výši a u koho,ale že údaje jsou blokovány,což je pro různé instituce to samé jako kdyby řekli,že dlužíte.toto se stalo,po žádosti o vymazání z jejich registru.díky za radu
27. Terule
14. Listopad. 13 (Čt) - 19:33
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3427
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
Dobrý den, určitě nejsem tolik sběhlá v právních záležitostech jako autor diskuze, ale přijde mi naprosto absurdní, abych musela platit za to, že se chci dozvědět proč je má osoba vedena v nějakém pochybném registru dlužníků, když údajný věřitel (nebo bývalý) mi tuto skutečnost nebyl schopen sdělit. Že by nový druh podnikání... Nebo jen má nepozornost? Je možné zjistit i jinou cestou, než je placený výpis, komu a co dlužím nebo jestli jsem v registru vedena jen díky opožděné platbě? Děkuji za reakce :)
28. vladkaei
14. Prosinec. 13 (So) - 21:01
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3455
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit insolvence a Solus
Dobrý večer nemáte někodo zkušenosti jak je to po insolvenci? Já jsem již insolvenci doplatila a to předčasně o 2 roky. Když jsem si zažádala o hypotéku tak mi to Solus zamítl, jinak bankovním registrem jsem prošla jak je to možné že mě ještě nevymazali? Vše je uhrazené tak by to mělo být autonaticky né? Proto jsem šla do insolvence aby jsem byla v rsgistru bez záznamu.Děkuji vladkaei
29. ďáblík
16. Prosinec. 13 (Po) - 16:13
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3456
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: insolvence a Solus      - Reakce na příspěvek č. 28
No hlavně ještě pět let budeš viset v insolvenčním rejstříku (§ 425 insolvenčního zákona). Takže ti žádná rozumná banka nepůjčí, protože ví, co jsi za ptáčka. Úřednice podle mne byla jen blbá, že to svedla na SOLUS.
30. michal
2. Leden. 14 (Čt) - 22:41
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3471
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
a co kdyš mam exekuci na plat, i přesto mužu požadat o vymazani z solusu?
31. michal
2. Leden. 14 (Čt) - 23:47
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3472
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
a co kdyš mam exekuci na plat, i přesto mužu požadat o vymazani z solusu?
32. Petr K.
6. Leden. 14 (Po) - 15:21
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3479
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: t-mobil solus      - Reakce na příspěvek č. 26
Jirko, to je zajimava informace, nesetkal jsem se s tim. Co Vam prijde, kdyz zazadate o vypis ze Solusu?
33. Petr K.
6. Leden. 14 (Po) - 15:26
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3480
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re:       - Reakce na příspěvek č. 31
Michal: Dokud mate dluh, nelze podle meho nazoru vubec pocitat s vymazanim z registru dluzniku. To by nedavalo smysl. Exekuce na plat znamena, ze dluh mate. Tedy alespon ja si neumim predstavit, ze by mel exekuci na plat clovek, ktery nema dluh. Ale mozna takova situace je v Cechach mozna. Narazil jsem uz na takove veci, ze bych az tak prekvapen nebyl.
34. Šárka
13. Leden. 14 (Po) - 17:50
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3491
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
Dobrý večer,
mě osobně přišlo, že můj souhlas se zpracováním osobních údajů je odvolaný a data v registru jsou blokována...Mám tam záznam pořád, i přesto, že nic nedlužím...
35. Petr
23. Leden. 14 (Čt) - 15:28
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3506
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re:       - Reakce na příspěvek č. 34
Sarka: Obratte se na www.uoou.cz se svym pripadem k provereni. V prispevku z rijna uvadim jejich vyjadreni k jinemu pripadu, kde konstatuji, ze pominuti ucelu zpracovani, tedy napr. zanik dluhu vede zpracovatele k povinnosti Vas odstranit z registru. Otazka je, na co to chytraci ze Solusu ted hraji. Pravne nemaji jejich letite lhuty na vymazani zadnou oporu.
36. Oldřich
24. Leden. 14 (Pá) - 20:01
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3508
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
Potřebovalbych se dostat z registru dlužniku mam vše zaplaceno a přece jsem pořad v registru myslimsi že když jseto zaplatil,ta bybylo na mistě žemě take vymažou jak mětam dali no ale naši uřednici jsou tak zneprazněni že pročbyse stim lamali hlavy a tak to hodiou na člověka hlavně žejim jdou penize. Potřebovabych poradit jak stoho ven . Děkuji
37. Miluše
27. Leden. 14 (Po) - 12:10
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3510
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit jak se můžu nechat vymazat ze seznamu SOLUS
je veden dluh i exekuce na moje jmena, jelikož jsem byla vdaná a dluh zavinil manžel a některé věci jsem si vzala i na sve jméno stím ,že vše si udajně jak slibil platit bude což tak po čase zjištěni tak nebylo.Můžu zažádat o vymázání svého jména ze SOLUSU i když stále dluhy jsou?A pokud ano JAK?
38. jakub blažek
1. Únor. 14 (So) - 14:08
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3515
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit jak zažádat o vymazání ze solusu
dobrý den,prosím poradte mi jak mám zažádat o vymazání ze solusu.2roky je dluh zaplacen,a jsem tam už přes 5let.děkuji potřebuji hypotéku ale nikde mi jí nedaj pokud mne nevymažou ze solusu.
39. Petr K.
5. Únor. 14 (St) - 20:01
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3523
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Odpovedi
Oldrich: Toto neni vec uredniku, ale zpracovatele, tedy toho, kdo Vas do registru vlozil. Na toho je treba se obracet. Pokud nevyhovi, obratit se s zadosti o provereni Vaseho pripadu na UOOU a nasledne pouzit jejich vyjadreni smerem k Vasemu zpracovateli, tedy spolecnosti, kde jste dluzil a tlacit na vymazani.

Miluse: Ve Vasem pripade je vec jasna - z registru byt vymazana v zadnem pripade nemuzete, protoze jste dluznikem. Zde se resi jista zvule SOLUSu, kdy i po uhrazeni dluhu si cloveka vedou v registru se vsemi dopady jako na skutecneho dluznika po dobu stanovenou pouze jejich libovuli, bez opory v legislative a proti rozhodnuti UOOU. I z meho pohledu je ovsem registr dluzniku dulezity a skutecni dluznici, mezi ktere bohuzel patrite v registru byt proste musi. Je mi to za Vas lidsky lito, ale proste to tak je.

jakub blazek: Jakube, vse je podrobne popsanu vyse. Odvolejte souhlas se zpracovanim osobnich udaju vuci spolecnosti, kde jste mel dluh a pozadujte vymaz i ze solusu. Vzor dopisu je hned v prvnim prispevku a dalsi podstatne informace pak nasleduji tak, jak jsem je publikoval na zaklade zkusenosti lidi, kteri se na me obratili.

Info pro vsechny:

Zase jsem cetl hromadu reci kolem soudu mezi UOOU a SOLUSem. Bohuzel mi tam schazi vzdy to podstatne, co uz na zaklade tech mnoha desitek, mozna uz nejake stovky z Vas vim. Tedy - ze SOLUS neslouzi jen jako registr dluzniku, ale diky nezodpovednemu chovani jeho clenu i jako nastroj sikany vuci lidem, kteri casto z absurdnich duvodu dluzi malichernou castku a pritom mesicne plati hromadu poplatku bez problemu a pravidelne dalsim clenum SOLUSu. Nebo dokonce nedluzi vubec nic, v nejabsurdnejsich pripadech ani nikdy nedluzili.

Sam jsem exemplarni dukaz, ze nejaky pozitivni registr neni zohlednovan. Dluh 391 korun. Jednorazovy a davno odepsany pro svoji malou vysi, navic hned po zjisteny uhrazeny. Zaroven leta naprosto pravidelnych splatek hypo ve vysi pres 20 tisic mesicne. Kazdemu, kdo nema v hlave nadelano musi byt jasne, ze se nekde stala blbost, kdyz vidi takove pomery...bohuzel, clen sdruzeni SOLUS, konkretne Unicredit Banka sice pozitivni registr vidi, ale ma nastavene systemy tak, ze na nej kasle...no a clovek ma problemy, ktere ve vysledku vyjdou na desitky tisic.

S ohledem na duveru tech, co se na me obratili uvadim jen svuj pripad, protoze respektuji jejich soukromi, ale verte mi, ze za dobu co tu toto tema je jsem cetl mnoho podobnych, zcela absurdnich pripadu lidi s perfektni platebni moralkou po leta a v radu az desitek tisic mesicne, kteri doplaceji na nejakou absurdni zapadlou slozenku. Zkratka a dobre bojujme jak muzeme za to, aby pri zaplaceni dluhu clovek musel byt automaticky z registru vymazan a to ihned, coz je i nazor UOOU.

Je to prece registr dluziku a ne byvalych, nebo i davnych dluzniku, kteri nic nedluzi, ale z rozhodnuti nejake chytraka jsou stale v systemech bank zobrazovani se zaznamem, jako dluznici. Pricemz maji banky casto systemy nastaveny tak, ze zadosti o uvery, nebo refinancovani proste pres takovy zaznam nemohou pokracovat. Ten zamestnanec banky, ktery vec zpracovava neni vetsinou nijak informovan o vysi dluhu, takze se mu takovy nic nedluzici clovek jevi uplne stejne, jako nekdo, kdo dluzi treba miliony.

Diky Vam vsem, kteri jste se tomuhle postavili, protoze je to tlak Vas, konkretnich lidi, kteri pres UOOU pomohli vyvolat jasna stanoviska vuci SOLUSu a muzeme jen doufat, ze probihajici soud rozhodne rozumne a absurdni pripady, ktere postihly mnohe z nas a staly je mraky penez i casu se nebudou opakovat. Mejte se a nedejte se, pokud nedluzite. Do zadneho registru dluzniku pak nepatrite ani vterinu po uhrazeni dluhu!
40. Petr
6. Únor. 14 (Čt) - 10:37
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3524
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit ...a ted par blbych zprav...
Pratele,

z poslednich informaci se zda, ze aktivita lidi, kteri na zaklade teto diskuse a za pouziti odvolani souhlasu se zpracovanim osobnich udaju branili sva prava zpusobila patovou situaci. UOOU dostaval celou radu opravnenych pozadavku vuci ruznym clenum SOLUSu, kteri na zaklade odvolani souhlasu nereagovali. Pokutoval SOLUS, ktery se odvolal k soudu. Prestoze tu mame urcity pravni stav, ktery SOLUSu rozhodne nedava zrejmy souhlas se zpracovanim osobnich udaju bez souhlasu subjektu, SOLUS tak nadale cini a jak toto zdruzeni, tak UOOU ted vyckavaji na rozhodnuti soudu.

Vznika nam tedy typicka ceska bezpravni situace, kdy si SOLUS nadale dela co chce. UOOU sice zaujal jasne stanovisko, ktere haji soudni cestou, ale do dalsich spornych pripadu zrejme do rozhodnuti soudu nehodla vstupovat. Je tedy opet na libovuli clenu sdruzeni a SOLUSu samotneho, jak a jak dlouho budou Vase udaje evidovat a to bez ohledu na skutecnost, ze je to minimalne na hrane zakona a podle vyjadreni UOOU, tedy autority v tomto smeru, je to dokonce nezakonne.

Jak to tak u nas chodi, rozhodne-li soud v neprospech SOLUSu, ktery sam o sobe i tim, jak je jednotlivymi cleny vyuzivan pozkozuje tisice lidi, bude nasledovat odvolani k vyssimu soudu. A tak se nam to tu potahne klidne i leta, poskozeni se niceho nedovolaji a ti, kteri porusuji stavajici pravidla vedi, ze se jim nic nestane.

Z vyse uvedeneho prispevku je take zrejme, ze ani v pripade evidentnich chyb a nesmyslne malych dluhu vzniklych bez vedomi dluznika nejaky pozitivni registr, kterym se SOLUS chlubi, zohlednovan vesmes neni. Bohuzel se ve stavajici situaci stava z vyse uvedeneho navodu, ktery ve velkem poctu pripadu fungoval opet jen zadost, se kterou si clenove sdruzeni SOLUS a spravci vasich osobnich udaju mohou delat prakticky co chteji. Kdyz Vam nevyhovi, budou se v klidu schovavat za probihajici soud. Neni to sice spravne, ale vzhledem k tomu, ze UOOU take vyckava jim prakticky nic nehrozi.

Vazne se obavam, ze pokud soud rozhodne ve prospech SOLUSu...a rekneme si uprimne, jejich sila jak financni, tak lobingu je obrovska...nikdo uz je pak nedonuti k nicemu ve zmene stavajiciho poskozovani rady lidi jejich idiotsky nastavem systemem. Pritom by to osetrilo par inteligentni algoritmu, ktere cloveka v SOLUSu opravdu proveri a ne jen trivialne posuzuji ma/nema zaznam. Verit ovsem, ze se tak bude nekdo chovat, kdyz ho k tomu nic nenuti by bylo naivni.

Uvidime, jak rozhodne soud...do te doby sice muzete zkouset vyse popsane postupy, ale jste zcela v libovuli toho, komu pisete, alespon co se zda z novych pripadu, se kterymi se na me lide obraci a ktere prosly az na UOOU. Tak hodne stesti Vam vsem dalsim, co prijdete o hromadu penez a casu kvuli pochybnemu vyuzivani SOLUSu jeho cleny. Oni to ted maji jeste jednodussi nez drive, nebot do rozhodnuti soudu je nad temito pripady neco jako neoficialne vyhlasene bezpravi a muze trvat hodne dlouho.
41. Petra
9. Únor. 14 (Ne) - 03:50
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3526
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Dobrý den, potřebuji poradit. V SOLUSu, jsem se ocitla po té, co jsem minulý týden uzavřela smlouvu s o2 a ti po poskytnutí souhlasu k mým osobním informacím zjistili, že jsem na jejich černé listině dlužníků. Jedná
lo se o částku 180 kč z roku 2011. Částku jsem na místě uhradila a douala, že si se stávajícím závazkem pořídím nový tarif a mobil. Jaké však bylo překvapení, když jsem sice zmizela z černé listiny o2 a ocitla se i po uhrazení zmíněné částky, kterou dosud nikdo nevymáhal ( nejspíš už byla dávno v odpisu ) rovnou v registru SOLUSu. To jsem bohužel zjistila až6 v následujících 5 dnech po podepsání smlouvy a přechodu od jiného operátora k o2. Ti mi teď tvrdí, že od smlouvy nemůžu odstoupit do 14 dnů od podpisu, ani po změnách v občanském zákoníku, proto že jsem smlouvu uzavřela na prodejně a na to se prý 14 denní ochranå lhůta nevztahuje. Jak se mám tedy vymazat ze SOLUSu , když mám s o2 smluvní vzah který trvá 5 dní a mají pravdu v tom, že se na mne nevztahuje 14 denní výpovědní lhůta? Děkuji.
42. Petr
10. Únor. 14 (Po) - 09:31
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3527
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 41
Zdravim Petro, bohuzel se obavam, ze za stavajiciho stavu tezko. Zmizite ze SOLUSu az za rok po uhrazeni dluhu, coz je lhuta SOLUSu pro dluhy mobilnich operatoru. A to doporucuji si jeste dobre ohlidat. Muzete samozrejme i presto, ze jste pod smlouvou zkusit odvolat souhlas se zpracovanim osobnich udaju, trvat na nem a doufat, ze Vam v takovem pripade O2 sami ukonci smlouvu, ale je to znacne nejiste a pravne problematicke. Je tu proste zakonna dira, ktera nahrava SOLUSu a jeho clenum. Jste typickym prikladem cloveka, ktereho bude tento registr kvuli odepsane a nesmyslne male castce poskozovat minimalne po dobu jednoho roku. Je ale lepe, ze jste na to vubec prisla a nevytvorilo Vam tech 180 davno odepsanych korun problem v situaci kdy napr. jednate s bankou. A jak jsem psal vyse - i tech blbych a uhrazenych 180 korun vam muze nadelat skody v radu desitek tisic na mene vyhodnych podminkach apod. Proste SOLUS...
43. Iva
12. Únor. 14 (St) - 08:11
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3530
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Funguje to!
Milý Petře,

dostala jsem se do naprosto stejné bizardní situace a nikdo mi nedokázal pomoci. Že prý musím čekat minimálně rok. Postupovala jsem podle Vašich rad a včera mi přišlo vyjádření z O2, že mě mažou! Kontrolní sms na Solus a opravdu, nikomu nic nedlužím.

Chtěla jsem Vám moc poděkovat za neskutečně úžasnou stránku a Vaši pomoc, kterou jste zde zveřejnil. Děkuji Vám a přeji mnoho úspěchů.

44. Petr
12. Únor. 14 (St) - 15:19
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3531
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Funguje to!      - Reakce na příspěvek č. 43
Ivo taky Vam dekuju. Mam radost, ze jsem mohl pomoci. Krasny den.
45. Petra Bergerová
12. Únor. 14 (St) - 20:42
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3534
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 42
Mockrát děkuji za odpověď, každopádně za zkoušku to stojí.
Přeji hezký zbytek večera,
Petra.
46. Miroslav
17. Únor. 14 (Po) - 21:35
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3539
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Nevině v solusu
Dobrý den dnes mi přišel dopis příkaz k uhradě 31 799,39 + příslušenství .
Jedná se o UPC.Byla mi v roce 2007 unor odcizen OP.Nějaký cikán na mě uzavřel smlouvu o pronájem tel.atd dostal jsem do ruky podepsanou smlouvu ne mnou viděl jsem ji dnes poprvé.Smlouva vedena na mé jméno r.č.ale adresu jinou než v OP. Tak jsem se tam vydal majitel ten byt pronajímá a v tu dobu uzavření smlouvy tam bydleli cikáni ted už jsou prý v Anglii kdo ví jak to je.Jen podotknu smlouva byla uzavřena březen 2008 tedy rok a něco po odcizení bojím se co na mě tedy je či bude dál a havně jak toto dopadne zítra podávám odpor.Trestný oznámení jsem už podal na neznámého ale v solusu jsem neprávem tak předem děkuji cikánům
47. Gabriela
17. Únor. 14 (Po) - 23:54
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3540
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Dluh u T-Mobile
Dobrý večer, chtěla jsem se zeptat. Kdykoliv jsem si chtěla vzít půjčku byla zamítnutá. Proto jsem si zaplatila 98,- Kč za to, ať se dozvím proč a jestli vůbec jsem vedena v SOLUSU. Přišla mi sms, že mám u t-mobile dluh na mém starém tlf čísle, které je už dávno zrušeno a 2 roky se nepoužívá. Volala jsem na t-mobile s tím, ať mi to paní vysvětlí. Tak dluh tam prý je a snad i rostou penále!!!! Nic mi nepřišlo, nevěděla jsem vůbec, že tam něco dlužím! Kdybych si nezažádala o výpis z registru, tak tam ten dluh je snad ještě dalších 5 let! Jak se můžu bránit a dokázat, že žádná upomínka nepřišla? Dluh samozřejmě zaplatím, ale jestli tam opravdu rostou úroky, tak to nesouhlasím. A opravdu musím čekat rok než mě SOLUS vymaže z registru?? Děkuji moc za odpověď Gabka
48. vladkaei
19. Únor. 14 (St) - 20:53
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3541
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Dobrý návod
Dobrý večer chtěla jsem Vám poděkovat za dobrou radu a návod včera mi přišel dopis od CETELEM že budu vymazána z registru do 10 dnů. Tak snad už vše klapne díky!!!
49. Petr K.
20. Únor. 14 (Čt) - 09:32
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3542
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Odpovedi
Miroslav: Pokud mate potvrzeni o nahlaseni ztraty OP od PCR, bude to ok. Jde ale o jasnou ukazku toho, jak u nas veci chodi. Bude Vas to stat hromadu casu i penez. Kazdopadne si u majitele zajistete smlouvy na pronajem bytu. Cikani v Anglii to sice byt mohou, ale take je to casta vymluva. Pokud nema majitel smlouvu o pronajmu na prislusnou dobu, tak bude mit dost velke problemy prokazat, ze Vas OP nezneuzil on.

Gabriela: V prvni rade si zjistete presne detaily za co dluh mate, kolik cini a jak s nim T-Mobile zachazi. Po uhrazeni muzete pouzit navod vyse a ze SOLUSu by Vas meli odstranit drive, nez v jimi stanovene lhute. Je sice spatne, ze Vas o dluhu nikdo neinformoval, ale take si zjistete proc tomu tak bylo. Muze to byt formalni chyba, zasilani na jinou adresu, nezaslani vyzvy ze strany T-Mobile. Vic Vam poradit nemuzu bez konkretnich informaci.

Vladkaei: Diky za informaci, jsem rad, ze se to povedlo.

Vsem pekny den

Petr
50. Gabriela
20. Únor. 14 (Čt) - 12:59
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3543
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
Petře, díky za odpověď. Já už snad týden volám na t-mobile a tam je mi oznámeno, že se mi ozvou.Do dneška se neozvali a já tam pořád volám jak pitomec!!! Nejsou tak trochu v pasti? Dluh je už 5 let a za tu dobu mi nic nepřišlo, není to už promlčené?? No uvidíme, moc děkuji za všechny, že tady jste a radíte, jak z nepříjemností "ven" :) Gabka
51. Marie
8. Březen. 14 (So) - 20:21
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3550
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Solus - podvod
Také jsem v Solusu, ale neprávem. Nic nedlužím. Před 4 lety jsem podepsala smlouvu na mobil u T-mobile za 1 Kč. Měl být pro dceru k na-
rozeninám. Dcera nechtěla T-mobile, protože spolužáci měli jiné operátory.
Hned jsem od smlouvy odstoupila - na adreu sídla T-mobile do Prahy.
Odtud mi odepsali, že musím si najít toho, kdo to nabízel na ulici (ve Zlíně u hotelu Moskva), že u nich to nejde. Telefon přišel, ani jsem balík nerozbalila a zaslala jej zpět do Praha, opět s dopisem. Tak se to několikrát opakovalo. Nakonec si telefon nechali a řekli mi, že i když jej nemám a nepoužívá, že mi budou účtovat paušál. Tak se taky stalo.
Při vyřizování půjčky jsem zjistila, že tam prý dlužím už 8 tisíc. Nikdy jsem telefon neviděla, nepoužila, ale zařadili mě do SOLUSU.
Taky na mě poslali nějakou vymahačskou firmu z Jeseníku, ale když jsem jim ukázála veške dopisy a smlouvu atd., řekli, že mám vše vpořádku.
Ve Zlíně dokonce falšovali podpis dcery p.Samohýla, který na toto téma ohledně T-mobile a jejich praktik mluvil ve zprávách v televizi. Psali o nás postižených tímto operátorem i v novinách, ale nic se nevyřešilo.
Do Solusu jsem psala, žádala je o výmaz a místo normální odpovědi mi přišel dopis, za který jsem musela zaplatit asi 98,-Kč a tam by uvedeno telefonní číslo, na které mám za nehoráznou částku zavolat a prý se dovím, jestli tam jsem.
Taky nutné potřebuji sloučit půjčky, mám 3 děti (v té době studovaly všeachny tři) a nutně potřebuji peníze. Ztrácím tísíce jen díky takovému jednání.
Zkusím ještě to, co nabízíte, ale nevěřím. Tu se daří jen darebákům a podvodníkům. Nahrávají jim všechny úřady. Nepíšu jen za sebe, je nás víc s takovými zkušenostmi.
M.
52. Kateřina Dytrychová
9. Březen. 14 (Ne) - 11:13
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3551
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Solus - podvod-štastný a rychlý konec      - Reakce na příspěvek č. 51
ZDRAVÍM...DÍKY NÁVODU SE MI PODAŘILO NEMOŽNÉ...BĚHEM 14 DNŮ VÝMAZ ZE SOLUSU...MŮJ PŘÍBĚH JE PODOBNÝ...PŘED ROKEM JSEM SE STĚHOVALA DO JINÉHO TRVAL.BYDLIŠTĚ A AČ JSEM OZNÁMILA PÍSEM.I ÚSTNĚ NOVOU ADRESU TELEFONICE,U KTERÉ JSEM MĚLA PAUŠÁL 444KČ ZA INTERNET,TAK PŘESTO,ŽE MI ROK CHODILY FAKTURY NA MOU SPRÁVNOU NOVOU ADRESU,TAK UPOMÍNKU,JAK JSEM PAK POZDĚJI ZJISTILA,POSLALI NA ADRESU BÝVALÉHO TRVALKA.PŘIŠLA JSEM NA TO NÁHODOU,PŘI ŽÁDOSTI O PŮJČKU U SVÉ NOVÉ BANKY..PŘI HOVORU S OPERÁTOREM EUROTELU MI VYSVĚTLILI,ŽE AČ JSEM S NIMA UKONČILA SLUŽBU JIŽ K 31.10.2013,TAK ŽE JIM DLUŽÍM K 15.11.2013 JEŠTĚ TĚCH 444KČ,NEBOT SE NET PLATÁ POZPÁTKU...PODOTÝKÁM,ŽE JSEM UKONČOVALA ÚSTNĚ NA POBOČCE,NEŘEKLI MI TO,MĚLI MŮJ OP S NOVOU ADRESOU...A TAKTÉŽ PÍSEMNĚ.NA VYSVĚTLENOU PROČ POSLALI UPOMÍNKU NA STARÉ BYDLIŠTĚ,MI BYLO SDĚLENO,ŽE FAKTURY SE POSÍLAJ NA KORESPONDENČNÍ ADRESU A UPOMÍNKY NA TRVALKO....ŽE TO MĚLI ŠPATNĚ UŽ JIM NEDOKÁŽU...BOHUŽEL OZNÁMENÍ JSEM JIM POSLALA JEN OBYČ.POŠTOU A NA PŘIPOMÍNKUM,ŽE JSEM JIM TO SDĚLOVALA MOBILEM ,A ŽE SE HOVORY MONITORUJÍ,JAKŽE DLOUHO SE UCHOVÁVÁ ZAÁZNAM,MI ODMÍTLI SDĚLT.... TAKŽE JSEM POSTUPOVALA DLE NÁVODU VÝŠE...POSLALA JSEM EUROTELU DOPOR.DOPIS A EMAIL ZÁROVEM,ŽE JSEM ČÁSTKU IHNED ZAPALATILA,ZJISTILA SI,ŽE TAM NENÍ PENÁLE,SLUŽBA BYLA UKONČENA JIŽ K 31.10.2013,TUDÍŽ,ŽE ŽÁDÁM O OKAMŽIÉ ZRUŠENÍ MÉHO SOUHLASU S POUŽÍVÁNÁM MÝCH OSOVBÍCH DAT,JINAK BUDU INFORMOVAT ÚOOD,KUPODIVU NA EMAIL IHNED ODPOVĚD,ŽE OK...PSALA JSEM TO PŘED 14DNY A ŽE MĚ VYMAŽOU K 3.3.2014.NA TO OVŠEM MÁ BANKA.UNICREDIT BANK REAGOVAL,ŽE MI PŮJČKU MOHOU DÁT AŽ PO 15.4.!!!KDYŽ JSEM VYMAZANÁ AŽ V BŘEZNU...NECHÁPU,ALE POKUSILA JSEM SE JEŠTĚ UNOVA POŽÁDAT EUROTEL,ZDA BY TEN VÝMAZ NEŠEL STIHNOUT DO KONCE ÚNORA,PAK BY MI BANKA SCHVÁLILA PŮJČKU JIŽ PO 15.3....A SVĚTE DIV SE...OKAMŽITÁ ODPOVĚD EMAILEM,ŽE JSEM BYLA VYMAZANÁ JIŽ K 27.2.!!!TAKŽE JSEM ŠTATNÁ,JAK BLECHA...DOUFÁM,ŽE TO S PŮJČKOU KLAPNE.... PŘEJI MNOHO SIL A ŠTASTNÝ KONEC!!!!
53. vladkaei
20. Březen. 14 (Čt) - 15:07
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3558
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Jak na ně
Dobrý den napsala jsem dopis podle návodu na společnost ČSOB která mi výmaz zamítla a ještě mi napsali že záznám můžou uchovávat 10 let. Už nevím jak na ně stejně jsem napsala dopis na Cetelem a tam mi vyhověli.Tak nevím jak je možné že můžou nakládat s mími os údaji až 10 let.I přes písemné odvolání, co ted stím? Vše mám zaplacené žádný dluh nemám u nich. Děkuji
54. Hammm
25. Březen. 14 (Út) - 16:20
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3566
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Výmaz záznamů a elektronický podpis_SOLOUS
Neočekávaně jsem se setkala s neschválením žádosti o půjčku. K mému překvapení šlo o zápis v SOLUS, který je už téměř tři roky vyřešen (drobný nedoplatek u T-mobile). SOLUS mě sdělil, že nemá kapacity na to, aby tyto záležitosti hlídal a je to moje odpovědnost, zažádat si o výmaz \"starých hříchů\". Nedělají to automaticky. Mám za to, že lhůty pro evidenci těchto záležitostí jsou jasně stanoveny, proto jsem byla dost překvapena. Žádost o výmaz jsem vyplnila a zaslala přes outlook s připojením kvalifikovaného elektronického podpisu (vydávají actreditované certifikační agentury, podpis je obecně uznáván všude, včetně státních institucí). Upozorňuji, že SOLUS podpis neaktceptuje a požaduje úředně ověřený podpis. Ať žije byrokracie!!!!
55. vladkaei
28. Březen. 14 (Pá) - 20:00
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3568
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Výmaz záznamů a elektronický podpis_SOLOUS      - Reakce na příspěvek č. 54
Jo to máte pravdu také mi přišel dopis že chtějí mé osobní údaje mít úředně ověřené. Ale já to nevzdám pošlu jim to protože banka která mě údajně dalala do Solusu, tak mě nemůže vymazat,prý musim žádat jinde takže SOLUS. Takže uvidíme co stím jinak dluh již žádný nemám.
56. Tomáš Frej
28. Březen. 14 (Pá) - 20:33
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3569
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Zaplacený dluh u Telefonica O2
Dobrý den, můj případ je velice podobný. Když jsem bydlel v pronájmu v Praze za účelem práce, zřídil jsem si v bytě u tel. čísla O2 na své jméno internet, pár měsíců jsem řádně platil, nicméně pak jsem se z pronájmu odstěhoval zpět do Znojma, kde mám trvalé bydliště a na internet zapomněl. Poté co mě nový nájemník v bytě upozornil, že je tam stále internet veden na mé jméno s že se to neplatí, ihned jsem si u O2 zjistil celkovou dlužnou částku, která byla asi 4.300,-Kč. Na tuto částku jsem si přes emaily u O2 vyridil splátkový kalendář, který jsem splatil poslední částkou dne 27.6.2013. Jelikož potřebují půjčku, byl jsem požádat v bance, kde mi ji samozřejmě nedali. Zjišťoval jsem tedy proč, a tak jsem si u SOLUSu zazadal o sms výpis, kde mám uvedeno, že mám již 0,-Kč dluh u Telefonica O2,píší tedy obratem email na SOLUS, kde mi odpověděli, že k vymazu z registru dojde automaticky po 1 roce od uhrazení dluhu. Vychází mi to tedy, že bych měl být vymazán kolem 27.6.2014. No jo, ale já potřebuji nutně půjčku již nyni, proto bych potřeboval být vymazán již teď, cca tedy po 3/4 roce od uhrazení dluhu. Myslíte si, že mě podle postupu od Pána přes odstoupení o souhlasu s ochranou osobních údajů mohou již nyní vymazat? Nechci SOLUSáky zas nějak naštvat, aby mě pak nevymazali až za 5let . Děkuji za radu k tomuto mému konkrétnímu případu. Tomáš, Znojmo
57. sssss
1. Duben. 14 (Út) - 01:34
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3579
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Prosím o pomoc...
Dobrý den, potřebovala bych pomoc, protože si vůbec nevím rady. Kdysi dávno mě kdosi od O2 oslovil na ulici, zda bych nechtěla novou SIM kartu...vnutil mi hned dvě, aniž by se zmínil o tom, že je to paušál. Teprve až doma mě napadlo, že to asi nebude SIM na kredit. (V té době mi bylo čerstvě osmnáct a v ničem takovém jsem se nevyznala...) Nicméně jsem si řekla, že si ti SIM kartu nechám, ale začnu ji používat až ve chvíli, kdy mi pošlou první vyúčtování. Jenže mi nic nepřišlo a já si řekla, že jsem se třeba spletla a vážně nešlo o paušál.
Asi o dva roky později si sestra chtěla něco zařídit přes moje jméno, protože sama měla nějaký dluh - a zjistila jsem, že jsem taky vedena v SOLUSu. Řekla jsem si, že je to určitě jen tím, že jsem tenkrát něco zaplatila se zpožděním...a dál jsem to neřešila.
A konečně před rokem jsem zjistila, kde ten dluh je - úplnou náhodou, když jsem si chtěla zařídit lepší tarif. V O2 mi řekli, že u nich mám nějaký starý neuhrazený dluh, proto jsem se o to zajímala víc. Dluh byl v tu dobu cca 2200 Kč, ale nevím, jestli od té doby ještě nenarostl. V každém případě ale za onen dluh nenesu žádnou zodpovědnost, protože (jak jsem zjistila), společnost O2 posílala všechny dopisy na úplně jinou adresu, která nebyla uvedena v oné někdejší smlouvě a se kterou nemám absolutně nic společného. Pracovník O2 na to nechápavě koukal, já nechápala ještě víc...a pak mi ukázal, že je tam dopis, že to chodilo na jinou adresu - paní, kterou obtěžovaly upomínky na mé jméno a zasílané na její adresu, prosila o prověření a aby tam přestali posílat.
Nechápu, proč nikdo neprověřil, jaká adresa je tedy správná a neupozornili mě na to - hlavně že tam mají kopii té smlouvy s mou adresou!
Vůbec se v těch právnických věcech nevyznám, proto nevím, jak postupovat, co a kam napsat a podobně. Vím jen to, že chci, aby byl onen dluh smazán, protože zde očividně došlo k chybě ze strany O2. Dodnes mi nepřišel žádný dopis o vymáhání dluhu, nikdo nic nechce, ale dluh tam mám pořád. Brzy to bude už pět let od uzavření smlouvy a já slyšela, že promlčecí lhůta je tři roky. Jak mám tedy napsat, že je žádám o zrušení dluhu (teď myslím Télefonicu O2)? A mám vůbec šanci? Platit se mi to opravdu nechce - hlavně nemám z čeho - jsem studentka a žiji z úplného minima...
58. Petr K.
5. Duben. 14 (So) - 20:40
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3581
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Odpovedi
Pratele, omlouvam se, jsem tu prilezitostne, takez vic veci naraz. Pokud "hori", zkuste mail. Snazim se na ne reagovat i kdyz me prekvapuje vic a vic, jak je tahle vec rozlezla a kolik lidi ma kvuli nesmyslnym doslova korunovym polozkam problemy.

vladkaei: Pozor na jednu vec, Banky se ridi pri zpracovani OU bankovnim zakonem a plati pro ne jina pravidla, nez pro nebankovni subjekty, napr. pro operatory. Banky mohou v zakonem vymezenem rozsahu uchovavat OU v mezibankovnich registrech i bez souhlasu subjektu (nas, kterym udaje patri). Konkretne, pokud jste ohledne tohoto v nejistote, se muzete obratit na UOOU, ale obecne plati pro banky jina pravidla. Ve vetsine pripadu tedy asi nebude mit smysl pouzivat zde uvedeny navod vuci bankam smerem k mezibankovnim registrum (u SOLUSU by to i v pripade bank jit melo, ale vuci bankam Vam to asi moc nepomuze, protoze v dalsich registrech zustanete). Pokud s navodem presto nekdo uspel vuci dluhu k bance a byl smazan v predstihu nejen ze Solusu, ale i v mezibankovnich registrech (BRKI apod.), at da prosim vedet, jaky konkretni pripad to byl.

Hammm: Plati jedna vec - kdo Vas do Solusu zapsal Vas ma smazat. SOLUS (SID.cz) samotny je banda ignorantu a pouze administrativni firma spravujici predevsim databazi. Divim se, ze Vam vubec odepsali. Mne a mnoha jinym absolutne nereagovali. SOLUS je sdruzeni bank, operatoru, dodavatelu energii a dalsich, kteri vyuzivaji spolecnou databazi. Vsichni clenove do ni mohou zapisovat a nahlizet a mazat. Ze zakona ma povinnost Vas odstranit ten, kdo Vas zapsal! Doporucuji tedy komnikovat s onou firmou.

vladksei: Znova - ZE SOLUSU VAS MA POVINNOST SMAZAT TEN, KDO VAS TAM VLOZIL . Pokud tak odmitne ucinit, obratte se na UOOU. Reakci na podobne pripady od UOOU jsem uz videl a zatim to vzdy bylo vysvetleno tak, jak pisu. Pokud byste dostala od UOOU jiny zaver, podelte se o nej prosim. Zduraznuji, ze tohle opravdu plati pro SOLUS. Mezibankovni registry jsou urcitym zpusobem zakotveny i v zakone o bankach a je pravdepodobne, ze v nich budete i po vymazani ze SOLUSu.

Tomas Frej: Melo by to jit, zalezi jak se k tomu postavi O2. S nimi jsou ale obecne dobre zkusenosti. Reste vse pres O2 (viz odpovedi vyse proc), SID(administrator Solusu) neni podstatny.

sssss: Bohuzel, nedokazu a nemohu posoudit Vas zavazek vyplyvajici ze smlouvy, kterou popisujete. Cesta ze Solusu jak ji vidim z Vami poskytnutych informaci bude zrejme jen pres uhrazeni dluhu a pak pouziti zde uvedeneho navodu, abyste zkratila dobu jednoho roku, po kterou budete vedena v Solusu po vyrovnani.
59. Lucie
29. Květen. 14 (Čt) - 19:13
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3616
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak na ně      - Reakce na příspěvek č. 53
Dobrý den,
byla byste tak hodná a podělila se se mnou o více informací ohledně výmazu z registru SOLUS konkrétně u společnosti CETELEM, který jste tu zmiňovala? Je to také můj případ, tak bych hodně ocenila radu.
Děkuji moc
60. vladkaei
3. Červen. 14 (Út) - 09:58
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3618
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Jak na ně      - Reakce na příspěvek č. 59
Dobrý den jen jsem jim napsala na CETELEM aby vymazali moje osobní údaje, nic jiného. Poslala jsem to doporučeně na CETELEM. Přeji hodně štěstí vladkaei
61. Pavel10
5. Červen. 14 (Čt) - 12:28
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3619
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
Díky moc! Momentálně řeším podobný problém se společností Vodafone. Zaměstnanci se chovají stejně jako popisujete Vy u společnosti O2. Je to nehorázné jednání, které mně brnkalo na nervy až do přečtení vašich rad. Ještě jednou díky!
62. jiri ferenc
9. Červen. 14 (Po) - 08:55
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3620
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
dobry den chtel bych se zeptat jak se dostat ze solusu kdyz mam uhrazenou castku. diky za pochopeni jiri ferenc
63. Martin
9. Červen. 14 (Po) - 21:40
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3621
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit kdo má podobný problém?
Dostal jsem se díky svému věku a pár přešlapům do situace kdy mám dluh u O2 Tmobile Ferratum Provident a nevim kde jeste...jen O2 a Tmobile dluh postoupily jine spolecnosti..problem je v tom že je dluh z roku snad 2010 ..da se postupovat stejnym zpusobem jako tady ctu i pri dluhu na ktery jsem nejakou dobu sral a ted ho chci jednorazove vyplatit? dekuji za rady..
64. Petra
13. Červen. 14 (Pá) - 14:51
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3625
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
¨Připojuji se k poděkování za radu. Mám stejný problém jako pan Petr - banka mi také nevyhoví refinancovat u ní úvěr - kvůli 120 Kč z roku 2010, kdy mi operátor poslal fakturu až po ukončení smlouvy a na jinou adresu! Kdybych úvěr teď neřešila, o dluhu bych se vůbec nedozvěděla.
Ihned posílám dopis Petra
65. Patrik R.
16. Červen. 14 (Po) - 15:42
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3629
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Solus O2
Dobry den, pred měsicem jsem se dostal do solusu od o2 a uz je to zaplaceny komplet a v solusu jsem porad. Poradite mi jak se z nej mohu dostat? Dekuji moc za info.
66. Dolfi
20. Červen. 14 (Pá) - 10:20
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3633
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Zdravím! Mám dotaz - Jsem v registru SOLUS a chtěl bych z něj ven. Ovšem nevím, která ze čtyř společností, kterým jsem dlužil mne do SOLUSu zapsala. Věřitelům jsem již uhradil CELOU dlužnou částku prostřednictvím insolvečního řízení. Musím psát dopis s odvoláním souhlasu se zpracováním údajů všem čtyřem bývalým věřitelům + SOLUSu? Díky za odpověď
67. Michaela K.
24. Červen. 14 (Út) - 13:54
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3640
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Vymazána!!!
Dobrý den,

velmi Vám děkuji Petře, že jsem DÍÍÍÍKY Vám dostala ze spárů týhle \"společnosti\". Dostala jsem se tam opravdu náhodou kvůli změně trvalého pobytu a ty tahanice o vymazání byly šílený. Ale když jsem našla Váš postup, tak za necelý měsíc se to vyřešilo. Ještě jednou Vám děkuji a jsem Vám vděčná za Váš článek a postup.

S pozdravem

Michaela
68. Larry Fox
25. Červen. 14 (St) - 11:51
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3641
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Vítejte 24hodinová výpůjční služby
Vítejte 24hodinová výpůjční služby

Už jste se snažil získat úvěry od bank, ale bez úspěchu? Naléhavě potřebují peníze dostat z dluhů? Potřebujete peníze na rozšíření nebo zavedení vlastního podnikání? Získat úvěr od jednoho z předních úvěrové společnosti ve Velké Británii. 24hodinová výpůjční služba je jedním z největších zajištěných úvěrů společností ve Velké Británii a náš přátelský a zkušený personál jsou schopny zpracovávat vaše aplikace rychle a efektivně. Můžete si půjčit na jakýkoliv termín 1 - 25 rok a půjčit jakoukoli částku od Ł 2.000 Kč 50,000,000.00 pro jakýkoli účel. Pro více informací, prosím, kontaktujte prostřednictvím e-mailu: 24hourloanservice@gmail.com
Pozdravy
Larry Fox
69. Kateřina A.
2. Červenec. 14 (St) - 11:58
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3645
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Odstranění / skrytí záznamu.
Otázkou také zůstává, zda bude Váš záznam opravdu smazán, nebo jenom skryt. Bohužel, většinou je praxe taková, že se záznamy na základě odvolání Souhlasu se zpracováním osobních údajů pouze skrývají a výmaz je prováděn pouze v případě, že bylo zanesení do registru neoprávněné. V praxi to znamená, že vám záznam v registru zůstane, ale není pro bankovní či nebankovní instituce viditelný detail záznamu. Většinou se to automaticky bere, při žádání o poskytnutí půjčky, jako negativní informace. Pokud vám tedy potvrdí, že jste byl z registru odstraněn, nemusí to znamenat odstranění v plném slova smyslu, jen skrytí...
70. Marie Valentová
10. Červenec. 14 (Čt) - 19:15
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3649
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Potřebuji poradit
Dobrý den potřebuji poradit jak zažádat,a kde o vymaz ze SOLUSU děkuji.
71. lucie pacajova
14. Červenec. 14 (Po) - 20:53
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3654
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit text
Dobry den chtela bych poradit ,,nejsem dluzna a sem v solusu potrebuji se z toho vimazat dekuji Pacajova
72. Paní Rosita
5. Srpen. 14 (Út) - 14:38
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3670
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Půjčka Nabídka ..       - Reakce na příspěvek č. 71
Good Day All Of You

Jsem Mrs.Rosita Dawson, seriózní, legitimní & akreditované Společnost peníze Věřitele. jsme půjčovat peníze z jednotlivcům ve výši 3%, v potřebují finanční pomoc. Máte špatnou kreditní nebo jste v nouzi o peníze, platit účty? Chceme, aby tento prostředek používat Vás informovat, že jsem se poskytují spolehlivé příjemce pomoci jak budeme rádi Vám úvěr. . Žádná kontrola kreditu, 100% zaručené (e-mail: dawsonrositaloans@live.com)

žadatel zahájí splácení úvěru 6 měsíců po Úvěr byl přenesen na něj / ni.

Neschopnost splácet úvěr v této předpokládané datum / období, budou přijata právní kroky vůči žalobkyni našeho právníka ihned.

Žadatel, který není schopen plnit se splácením bude mít dva týdny víc jako bezúročné období, než budou přijata právní kroky.

Údaje: dlužník musí poskytnout buď jednu z následujících akcí:-řidičský průkaz, mezinárodní pas nebo platný průkaz totožnosti opatřený jeho / její jméno. Jste povinni vyplnit formulář níže, než budeme moci pokračovat s vaší půjčky.

ÚVĚR PŘIHLÁŠKA:

Jméno žadatele: ...............
Adresa: ................
Město: .......................
Stav: ........................
Země: ....................
Pohlaví: ......................
Stav: ................
Věk: ..........................
Povolání: ...................
Rychlost příjmu: ...................
Řekni: ...........................
Kancelář číslo: ................
Mobil: .......................
Částka požadovaná: ...............
Doba trvání úvěru: ..................
Půjčka Účel .....................

Po odeslání žádosti o úvěr, můžete očekávat, že předběžné odpověď méně než 24 hodin a financování v rámci 72 až 96 hodina po obdržení informace, které potřebujeme od vás kontaktovat naši společnost e-mail: dawsonrositaloans@live.com

S pozdravem.
Paní Rosita Dawson.
73. dji
19. Srpen. 14 (Út) - 09:23
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3678
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Potvrzuji postup, dostal jsem se tam pro 403,- Kč, stačilo provést zde uvedené. Akorát v mém případě O2 ignorovala veškerou komunikaci prostřednictvím České pošty, tak jsem po 3 týdnech čekání poslal velmi rozhořčený email spolu se scanem podepsaného odejmutí souhlasu se zpracováním osobních údajů co jsem poslal poštou, s dovětkem že to do 7 dnů předám patřičným úřadům. Rovněž jsem upozornil i Solus že tam mají má data nelegálně. Do 5 dnů bylo vše vyřízeno.
74. Navratil
8. Září. 14 (Po) - 00:35
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3690
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Zadost o radu
Dobry den, chtel bych pozadat o radu, dnes jsem se dozvedel, ze jsem veden u struzeni Solus jako dluznik, ale po pravde receno nedokazi si predstavit od ktere spolecnosti ani pro kterou castku jsem se u tohoto sdruzeni ocitl. Timto se chci dotazat, pokud si necham zaslat od Solusu vypis abych se dozvedel informace, coz ale znamena potvrdit souhlas se svymi osobnimi udaji primo Solusu. Tak nevim, zda li to neni nesmysl??? Co delat a jak se dozvedet nejake informace. Poradte jak postupovat prosim. Dekuji Navratil
75. Mr Lamido Sambo
2. Říjen. 14 (Čt) - 20:08
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3712
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit nabídka úvěr
Vážený pane Vážená paní,
Jsem registrovaný soukromé peníze věřitele. My rozdávat půjčky na pomoc lidem, firmy, kteří potřebují aktualizovat své finanční situaci celého světa, s velmi minimální roční úrokové sazby tak nízké, jak 2% do 1 rok až 30 let splácení doba trvání do kterékoliv části světa. Dáváme se půjčky v rozmezí od 5000 eur na 100 milionů eur. Naše půjčky jsou dobře pojištěni pro maximální bezpečnost je naší prioritou Zájemce by měl kontaktujte nás prostřednictvím e -mail: lamidosambo.loanservices1@hotmail.com
76. Pan Jack Warmer
2. Říjen. 14 (Čt) - 20:17
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3713
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit nabídka úvěr
Dobrý den vám všem jsem pan Jack tepleji, legitimní, seriózní peníze věřitele. Dáváme se úvěr podnikání společnosti Muži a ženy, kteří jsou do transakce Business, dáme se dlouhodobý úvěr na dobu tří až 30 roky maximálně s nízkou úrokovou sazbou ve výši 3%, v tomto nám můžete také sdělit částku, kterou potřebujete jako úvěr. Úvěr je uveden v librách eurech a $ USD maximální dáme je 500000000 jak v librách eurech a $ USD a minimální 5.000 liber euro a USD $, takže pokud opravdu máte zájem, kontaktujte nás na adrese (jackwarmerloanlender@gmail.com) pro více informace o tom, jak získat úvěr.

Naši zákazníci štěstí je naším hlavním pýcha.

Firma mobilní číslo USA: +14808089434

Pan Jack Warmer
77. Michaela
8. Říjen. 14 (St) - 14:15
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3716
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit solus a t-mobile
PROSÍM POMOC


. Tímto Vás žádám prosím o radu.
Před rokem jsem měla u T-Mobilu nesplaceny dluh ve výši 367Kč. Přestali mi chodit složenky ohledně platby paušálu, a přístup na internet u mě nebyl možný. Zjistila jsem, že mě t-mobile vložil do společnosti Solus. Zcela bez mého vědomí či jakékoliv jiné informace! Dluh je řádně již splacen. Když jsem volala operatorovi, zda by laskavě informoval Solus a zažádat o výmaz, řekli mi, že to není jejich starost a že semnou nic nehodlají řešit pokud nemám zájem o nějaký jejich produkt. Bohužel v Solusu jsem mluvila pouze s automatem, žádná lidská bytost, o provolanem kreditu nemluvím. Prosím poraďte mi kam a jak mám napsat dopis, aby to bylo oficiální a situaci co nejrychleji vyřešila.
Předem Vám velice děkuji za radu a ochotu mi pomoci. Budu se těšit na Vaši odpověď. Přeji krásný den
78. Renata
1. Listopad. 14 (So) - 08:55
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3726
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Diky tomuto návodu ,musim podekovat panu,P.K. Muj problém byl že jsem mela exekuci za společnost proficredit 25tisic,musim dodat že jsem byla pouze ručitel, ale bohužel jsem se vezla s problemem taktéž, exekuce se cela zaplatila a společnosti jsem nic nedluzila ukončili my celý zavazek, a ja napsala dopis že se odvolávam a musim říct že my to pomohlo společnost profi credit my napsalo dopis že my v mé žádosti vyhovéla tak mé vymazali z registru solus, pro jistotu jsem si poslala sms, na záznam v registru solus, a bylo odpovezeno sms že v součastnosti není žádný záznam, v registru solus, moc mé to potéšilo a dekuji panu P.K. Moc dík
79. Petr Novák
7. Listopad. 14 (Pá) - 13:51
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3734
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: solus a t-mobile       - Reakce na příspěvek č. 77
A zkoušela jste tu metodu popsanou výše?
80. Meryl
26. Listopad. 14 (St) - 03:58
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3741
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit nabídka půjčka
Potřebujete úvěr? Jste v jakékoli finanční krizi, nebo potřebujete finanční prostředky k zahájení vlastního podnikání? Potřebujete úvěr uhradit svůj dluh nebo splatit své účty, nebo začít pěkný podnikání? Máte nízké kreditní skóre a ty jsou zjišťují, že je těžké získat kapitál úvěr od místních bank a jiných finančních institucí? Tady je vaše šance získat úvěr od naší společnosti. Nabízíme úvěry fyzickým osobám pro tyto účely a další. Osobní úvěr, obchodní expanzi, Business Start-up, vzdělávání, konsolidaci dluhu, Hard Peníze Půjčky. Nabízíme půjčky za nízké úrokové sazby ve výši 2%. Kontaktujte nás ještě dnes prostřednictvím e-mailu greatfuturefinancialservices@gmail.com
81. ladislav bartos
17. Prosinec. 14 (St) - 16:32
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3755
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
dobry den Ja bych se vymazal ze soulus .duvot je padni nikomu nic nedluz
Im kdyz chci pujcku jsem solus dekuji prosim o vymazani solus .
82. Patricie
23. Prosinec. 14 (Út) - 11:27
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3758
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
I já děkuji za takovou radu, dopis jsem dnes odeslala tak uvidíme, také O2 Telefonica a také jedna faktura za 650 kč, žádná upomínka, nic..
A také jsem to zjistila až v bance.
83. Pavlína
22. Leden. 15 (Čt) - 06:56
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3775
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 10
Dobrý den, synovi se stao něco podobného, měl na zkoušební dva měsíce paušál od O2 a vyúčtování jsme zaplatili na několik splátek, jelikož bylo dost vysoké. Vše jsme uhradili, nicméně nyní, po 5 letech přišel dopis od Českého telekomunikačního úřadu, že zahajují správní řízení ohledně nezaplacené smluvní pokuty. Byla jsem za právníkama se poradit. Bohužel smlouvu s O2 jsme doma nenašli. Nicméně, smluvní pokuta musí být zakotvena přímo ve smlouvě, nikoliv ve Všeobecných podmínkách, jak to má O2. A rovněž musí firma prokazatelně doručit smluvní pokutu, tudíž nejlépe na doručenku,jinak to neprokážou, že vám bylo doručeno. Nepamatujeme si, zda jsme smluvní pokutu obdrželi poštou, je to 5 let. Nicméně Český telekomunikační úřad NEVYHOVĚL O2 ohledně zaplacení sml.pokuty, protože právě nebyla uvedena přímo ve smlouvě, ale jen ve všeobecných podmínkách. Nicméně syn je proto registrován v Solusu a ted bude problém s výmazem. Budeme postupovat jak tady uvedl pan ten dlouhý návod. Jemuž předem děkuji a snad se podaří.
Takže paní, pokud nemáte přímo ve smlouvě zakotvenu sml.pokutu buď přímo uvedenou částkou nebo % z nějaké částky, obraťte se na operátora, že na tuto pokutu NEMÁ NÁROK.
84. Tereza
12. Únor. 15 (Čt) - 19:55
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3853
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit proc sem v solusu
Dobry den dnes sem se dozvedela že jsem v solusu a nevím kolik dlužím a kam pomohli by ste mi zjistit jak to mam vše udělat aby se my to smazalo děkuji ferencova
85. Ivana Lukášová
25. Únor. 15 (St) - 10:36
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3886
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit SOLUS       - Reakce na příspěvek č. 1
Dobrý den,
nemohu si odpustit reakci, na Váš počin pane, Vás by měli pozlatit. Trefný překlad z latiny SOLUS = samojediný. Běhal mi mráz po zádech při čtení příspěvků. V bance mi nabídli půjčku, proběhla schvalováním a ejhle... O2 přesto, že zaslala dopis o platbě do 16,02.2015, kterou jsem z ješitných důvodů bojkotovala, neboť to byla sankce za přechod k jinému poskytovateli internetu, včetně plateb za další dva měsíce, kdy jsem jej prostě už nevyužívala, mě luskla do SOLUSU. To jim platím ještě za mobilní sítě už leta kolem cca 3000 Kč měsíčně. Byla to moje dětinská msta za cca 900Kč. Tím chci říct, že si za to mohu v podstatě sama. No přesto jsem dluh uhradila již týden předem. JSEM V SOLUSU!!! Zmatečně jsem brouzdala internetem, toto přeci ne!!!! Mohu za pár měsíců přefinancovat hypotéku, ale se SAMOJEDINÝM v zádech? Pak narazím na tyto stránky a věřte, že ze mě spadla tíha rozhořčení z bezmoci.
Dnes přišla sms, že ,,za 60 dní Vám vyprší platnost stávajícího závazku. Není třeba nic dělat, automaticky ho prodloužíme....,, Jdu tam hned dnes zrušit závazek, počkám ty dva měsíce a budu postupovat dle Vašeho návodu. Věřím, že to vyjde. Nesmírný dík za Vás a každému tady držím palce, ať se boj zadaří. Všem jsem rozeslala odkaz na tyto stránky, paní v bance pro klienty jako jsem já též. Má je u pc pro případ nouze.
Díky
Ivana
86. Bartoš
25. Únor. 15 (St) - 11:07
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3887
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit pomoc pomoc
Dobrý den já už nevím kudy kam.Je tomu už 3 roky za pitomou tranvaj mné chytly jsem solus.Chci si pořidit úvér neni možne po každe mi to zamitnou. Prosim kam se mám obratit o pomoc vymazani solus.Dékuji .pozdravem bartoš
87. Operátoři.cz
27. Únor. 15 (Pá) - 21:05
ID příspěvku na Operátoři.cz:
3906
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: pomoc pomoc      - Reakce na příspěvek č. 86
Dobrý den,
máte-li dluh uhrazen doložte platbu přímo   SOLUS   se žádostí o vymazání. Všechny kontakty v odkazu.
Za předčasné vymazání je účtován poplatek 500 Kč! Jinak jste v evidenci do doby než je dluh splacen a poté dalších 5 let, že nemáte dobrou platební morálku a ať si na vás dá věřitel větší pozor a případně vyžaduje jistinu v podobě finanční částky.
88. Andrea
28. Duben. 15 (Út) - 18:06
ID příspěvku na Operátoři.cz:
4785
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit 0,- Kč, T-Mobile
Dobrý den,
dostala jsem se do podobné situace jako zakladatel tohoto fora - jen s tím rozdílem, že jsem situaci začala řešit s předstihem. Zaplatila jsem a vypověděla smlouvu T-Mobile v březnu tohoto roku. Po několika týdnech "visí" stále moje jméno v negativním registru SOLUSu s poznámkou 0,- Kč, T-Mobile Czech Republic. Jinak nikde žádný jiný dluh a banka mi odmítá poskytnout hypotéku. Volala jsem na T-Mobile, kde odmítli jakoukoliv součinnost a na SOLUSu to samé. Díky za radu s Odvoláním souhlasu. Již jsem odeslala emailem - zítra odešlu doporučeně poštou. Snad to zabere.
89. Veronika Krakovská
12. Květen. 15 (Út) - 20:06
ID příspěvku na Operátoři.cz:
4957
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: To je super napad      - Reakce na příspěvek č. 7
prosim za jak dlouho vas vymazali?
90. Petra
1. Červen. 15 (Po) - 22:13
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5016
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit výmaz se SOLUSU
Dobrý den chtěla jsem se Vás zeptat na možnost výmazu ze solusu pokud to jde a jak na to.Manžel má pouze kreditní kartu kterou splácí a ostatní závazky jsou všechny zaplaceny už několik let,nikde žádné dluhy nemá a stále je v registru dlužníku v SOLUSU.Výpis teda ze solusu ještě nemám,ale řekli mě že vše trvá 3 roky než vše smažou nejde to dříve když závazky jsou zaplacené.A ještě se chci zeptat já jsme tam taky sice mám nějaké závazky,ale vše platím,ale třeba dvě pujčky mě končí až za 2 roky ale jsou spláceny bez toho ,že bych někde dlužila a jsem tam taky.Děkuji za odpověď.
91. Alena
29. Červen. 15 (Po) - 12:06
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5036
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 1
Bohužel dlužím ale tim ze jsem v registru nemůžu si vzít půjčku abych mohla dluh splatit jsem na materske dovolne a jsem samoživitelka. Asi me takto smazat nemůžou ze?
92. Monika
8. Červenec. 15 (St) - 12:01
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5049
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit smazani z registru
dobrý den chci se optat pritel mnel exekuce ne u telefonu ani tak ale za rizeni bez ridicaku atd...dostal se do solusu resil to naky exekutor z prahy vse jsem pred dvouma mesici uhadila uz nikde nic nedluzi jak mam napsat na soluz o vymaz z databaze dekuji moc za radu
93. Zdenka
12. Srpen. 15 (St) - 20:58
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5153
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Insolvence a Solus
Dobrý den.Prosím o radu jak požádat o výmaz ze Solusu po insolvenci.5let jsem byla v insolvenčním řízení a řádně jsem splatila věřitelům v % své zavazky.Nyní mně bylo krajským soudem v Brně ukončeno a vydáno usnesení o osvobození všech pohledávek.Nyní tedy nevím jak požádat o výmaz a kam se obrátit abych byla tzv.čistá?Mohu poslat kopii usnesení kraj.soudu na registr dlužníků?Myslíte,že to pomůže?Děkuji za informace RZ
94. barbora neumannova
26. Srpen. 15 (St) - 13:41
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5192
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit dluzna castna na o2
dobry den mam prozbu .kdysi před rokem jsem mela u spolecnosti o2 pausal.a ja ho neplatila vznikl tam dluh.a jelikož je to stare přes rok predali to vam.mela bych zajem to zaplati dekuji předem neumannova
95. Barbora Neumannova
31. Srpen. 15 (Po) - 12:36
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5208
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: dluzna castna na o2      - Reakce na příspěvek č. 94
dobry den chtěla bych se zeptat.nebo spis se obrátit na vas s nedoplatkem na o2
96. Nika
24. Září. 15 (Čt) - 11:45
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5349
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Jak se dostat ze SOLUSu, pokud nic nedlužíte      - Reakce na příspěvek č. 3
Dobry den .. Tu žádost mam poslat na solus nebo operatovi? Děkuji za odpověď
97. Iva
12. Říjen. 15 (Po) - 14:56
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5450
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit eksekuce
Dobrý den několikrát jsem Vám volala o mém problému a vždy neůspěšně vždy jste mi odkázali na p Svobodu že Vy už s tím nemáte nic společného. A pSvoboda zase na Vás. Mám u Vás dluh který se snažím splácet ale vše je špatně. I když jsem Vám splácela tak jste mi dali eksekuci na srážky z platu zablokovali mi účet a i na byt který bych ráda prodala abych Vám ve mohla zaplatit. A z účtu mi neodchází pladby které musím plati. Proto Vás moc žádám o uvolnění účtu a bytu. Moc Vám děkuji. Nedomová
98. gabriela
16. Listopad. 15 (Po) - 12:43
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5570
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit solus       - Reakce na příspěvek č. 97
dobry den moc rada bych byla kdyby to slo o vímazaní solusu
99. Radka
16. Listopad. 15 (Po) - 12:56
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5571
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit
Dobrý den, kvůli zpožděné platbě u CETELEMU jsem se dostala do SOLUSU. Vše mám doplacené již v roce 2014 a nyní jsem požádala o výmaz. Dopis jsem posílala 5.11.2015 a zatím žádná reakce. Nemáte, prosím, někdo zkušenost jak dlouho celá akce trvá? Díky moc za odpověď.
100. Michal Kolesa
16. Listopad. 15 (Po) - 16:35
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5573
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit       - Reakce na příspěvek č. 99
V Praze, dne 16. listopadu 2015

Dobrý den, paní Radko,

zapotřebí je zažádat společnost u které byl dluh o doklad s bezdlužností. Poté požádejte SOLUS, výmaz většinou trvá 3 - 5 let. Budete-li jej chtít dříve je potřeba doložení všech uhrazený pohledávek. Na zpracování této žádosti je až 60 dní.

S pozdravem

Michal KOLESA
101. Radka
19. Listopad. 15 (Čt) - 17:16
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5588
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: Re: Jak na ně      - Reakce na příspěvek č. 60
Dobrý den, mám stejný problém, mohla byste mi napsat jak dlouho celý proces trval? Před 14 dny jsem posílala doporučeně dopis a zatím se nic neděje, děkuji moc.
102. Michal Vanek
23. Listopad. 15 (Po) - 15:43
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5603
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Dluh o kterém nevím
Dobry den,potreboval bych poradit. Náhodou jsem zjistil že mám u O2 dluh starý asi 2 roky žádnou upomínku jsem nedostal, ani nic jiného. Nejspíše to bude na starý telefon 721873306 asi. Kam bych se měl obrátit nebo zavolat. Děkuji Michal
103. Radka
16. Prosinec. 15 (St) - 07:01
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5652
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re:       - Reakce na příspěvek č. 99
Jen chci doplnit vlastní příspěvek. Vše probíhalo následovně: 5.11.2015 jsem odeslala doporučený dopis do CETELEMU, na konci listopadu mně přišel dopis, že vše prověřili, veškeré pohledávky u nich mám uhrazené a tudíž mě mažou ze své databáze a včera mně přišel výpis z SOLUSU a jsem bez záznamu. Děkuji tedy mnohokrát za radu. Půjčku sice nepotřebuji a brát si nehodlám, ale to, že někde nejsem jako černá ovce je k nezaplacení
104. Marcela
27. Únor. 16 (So) - 11:43
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5993
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit vymazání ze solusu
Dobrý den,máte v poslední době někdo zkušenost s vymazáním ze solusu na základě zrušení souhlasu se zpracováváním osobních údajů.Od 1.2.2016 by měla platit nějaká novela zákona.Děkuji.Marcela
105. Daniel
27. Únor. 16 (So) - 14:00
ID příspěvku na Operátoři.cz:
5994
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: vymazání ze solusu      - Reakce na příspěvek č. 104
No, co vím tak už se nikoho nemusí ptát zda mohou nahlédnout do registru. Aspoň takto mi to vysvětlil operátor VF.
106. Martin
11. Březen. 16 (Pá) - 10:04
ID příspěvku na Operátoři.cz:
6046
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Solus
Dobrý den,tak sem zaslal dopis dle návodu na o2 kde sem byl zákazníkem v roce 2014.Měl sem u nich dluh který sem po domluvě řádně splacel a doplatil.Bohužel sem byl od nich zaveden do registru solus.S o2 komunikace nulová na email o bezdluznosti sem čekal asi tři týdny (hrůza) jiná komunikace nejde.Dopis podle návodu zafungoval děkuji Martin
107. Martin
11. Březen. 16 (Pá) - 10:14
ID příspěvku na Operátoři.cz:
6047
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: vymazání ze solusu      - Reakce na příspěvek č. 104
Dobrý den, ano mám.Info je z letošního roku.Napsal sem dopis dle návodu zde a ups v solus žádný záznam od o2 i když mi bylo od operátora řečeno že musím pár let čekat.
108. Ryan
10. Duben. 16 (Ne) - 22:55
ID příspěvku na Operátoři.cz:
6332
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit půjčku       - Reakce na příspěvek č. 76
Ahoj !

Potřebujete legitimní a rychlou půjčku služby?

Použít Nyní a dostat své peníze naléhavě!

* Půjčit mezi $ 5000 až $ 50.000.000
* Vyberte si mezi 1 až 30 let splácet.

JMÉNO:
ČÁSTKA PŮJČKY:
doby trvání:
ZEMĚ:
TELEFONNÍ ČÍSLO:

Všechny tyto plány a více, kontaktujte nás emailem: ryanloanfunds@gmail.com

Pozdravy
Řízení.

Obraťte se na Speedy úvěr teď !!
109. Martina
1. Březen. 17 (St) - 15:54
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7373
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit zkusím to
Zdravím, cetelem mi připsal půjčku někoho jiného a skoro dva roky jsem to řešila. Nicméně, půjčku jsem ze svého pro klid doplatila a zjistila jsem, že jsem v Solusu. Zkusím tento postup, snad je ještě aktuální. Jinak se asi spravedlnosti nedovolám...
110. Michaela
20. Březen. 17 (Po) - 13:28
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7379
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit       - Reakce na příspěvek č.
Dobry den.Mam dotaz.Pritelovy v roce 2016 v lete mu zaplokovali ucet ze ma dluh 12 000,- z roku 2012 a vubec nevi za co.Nic mu neprislo kde dluzi.Castku uz ma splacenou ale je v SOLUSU.Tak bych chtela vedet jestli je mozne vymazani?Dekuji
111. Ryan
21. Březen. 17 (Út) - 22:18
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7381
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit V současné době nabízíme 3% úvěrů všeho druhu, Obchodní, osobní půjčky      - Reakce na příspěvek č. 108
Ahoj !


V současné době nabízíme 3% úvěrů všeho druhu, Obchodní, osobní půjčky, půjčky na auta, zemědělské půjček, nebo financování projektu? Nabízíme úvěry firmám a jednotlivcům po celém světě, konsolidaci dluhu, i když máte
nízké úvěrové skóre a bylo obtížné získat úvěry z místních bank nebo jakékoliv finanční instituce? A teď mají pevný čas zabývající se své banky, nebo jakýchkoli jiných finančních institucí? Potřebujete naléhavou půjčku pokud ano, napište nám zpátky přes (ryanloaninvestment@outlook.com) dáme všechny typy úvěrů.

Použít Nyní a dostat své peníze naléhavě!

* Půjčit mezi 50.000 až 50.000.000
* Vyberte si mezi 1 až 30 let splácet.
* Flexibilní úvěrové podmínky.

Všechny tyto plány a více, kontaktujte nás.

kontaktujte nás emailem: pro úvěrové společnosti, která mě sem asistované je jejich kontaktní údaje (ryanloaninvestment@outlook.com)


S pozdravem
Řízení.
Call číslo: +27 (0603170517)
Obraťte se na Speedy úvěr teď!
112. Ceren
17. Září. 17 (Ne) - 23:00
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7426
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: V současné době nabízíme 3% úvěrů všeho druhu, Obchodní, osobní půjčky      - Reakce na příspěvek č. 111
WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail.com
PergoCF@qualityservice.com
PergoCF@cheerful.com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
113. Ceren
17. Září. 17 (Ne) - 23:00
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7427
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.      - Reakce na příspěvek č. 111
WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Are you a business man or woman? Are you in any financial mess or Do you need funds to start up your own business? Do you need a loan to start a nice Small Scale and medium business? Do you have a low credit score and you are finding it hard to obtain capital loan from local banks and other financial institutes?. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

Our loans are well insured for maximum security is our priority, Our leading goal is to help you get the services you deserve, Our program is the quickest way to get what you need in a snap. Reduce your payments to ease the strain on your monthly expenses. Gain flexibility with which you can use for any purpose from vacations, to education, to unique purchases. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

We offer a wide range of financial services which includes: Business Planning, Commercial and Development Finance, Properties and Mortgages, Debt Consolidation Loans, Business Loans, Private loans, Home Refinancing Loans with low interest rate at 1.00% per annul for individuals, companies and corporate bodies. Get the best for your family and own your dream home as well with our General Loan scheme. Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com ( PergoCF@qualityservice.com ) PergoCF@gmail.com

WE OFFER ALL KIND OF LOANS - APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.

Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Kindly write us back with the loan information;
- Complete Name:
- Loan amount needed:
- Loan Duration:
- Purpose of loan:
- City / Country:
- Telephone:
- How Did You Hear About Us:

If you are interested to get a loan then kindly write us with the loan requirement. Please, contact us for more information: PergoCF@qualityservice.com ( PergoCF@gmail.com ) PergoCF@cheerful.com
Yours Sincerely,
Mrs. Ceren Kelly
PergoCF@gmail.com
PergoCF@qualityservice.com
PergoCF@cheerful.com

We look forward to hear from you ASAP

Interested applicants should Contact us via email: PergoCF@cheerful.com
114. Ryan
30. Červen. 18 (So) - 14:59
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7479
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Potřebujete legitimní a rychlou půjčku?
Ahoj !

Potřebujete legitimní a rychlou půjčku?
V současné době nabízíme 3% půjčky všech druhů, půjčky na podnikání, osobní půjčky, půjčky na auta, zemědělské půjčky nebo financování projektů? Nabízíme půjčky společnostem a jednotlivcům po celém světě, konsolidaci dluhu, přestože máte nízké kreditní skóre a je těžké získat úvěry od místních bank nebo finančních institucí? , a nyní máte potíže s vaší bankou nebo jinými finančními institucemi? Potřebujete naléhavou půjčku, pokud ano, napište nám zpět
(ryanloaninvestment001@outlook.com) poskytujeme všechny typy půjček.

Aplikujte teď a získejte své peníze okamžitě!

* Půjčte si od 5000 do 50 000 000 dolarů
* Vyberte splátku od 1 do 30 let.
* Flexibilní úvěrové podmínky.

Všechny tyto plány a další informace nás kontaktujte.

kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: pro úvěrovou společnost, která mi pomohla zde, je jejich kontaktní údaje (ryanloaninvestment001@outlook.com)


pozdravy
Řízení.
115. Bill Johnson
4. Říjen. 18 (Čt) - 02:09
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7487
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Získání legitimní půjčky      - Reakce na příspěvek č. 108
Získání legitimní půjčky bylo vždy obrovským problémem Klientům, kteří mají finanční problém a potřebují řešení. Otázka úvěru a kolaterálu je něco, co se klienti vždy obávají, když hledají půjčku od oprávněného věřitele. Ale .. udělali jsme tento rozdíl v úvěrovém průmyslu. Můžeme zajistit půjčku od rozsahu $ 5,000.00 USD do $ 500,000,000.00 USD až za 3% úroky Láskavě reagujte na tento e-mail: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

Naše služby zahrnují následující:

Konsolidace dluhu

Druhá hypotéka

Podnikové úvěry

Osobní půjčky

Mezinárodní půjčky

Půjčka pro jakékoliv druhy

Rodinné půjčky
financujeme malé úvěrové firmy, zprostředkovatele, drobné finanční instituce, protože máme neomezený kapitál. Další podrobnosti, které se týkají získání půjčky, nás kontaktujte, prosím, na tento e-mail: billjohnson.loanfirm011@gmail.com


Pane Bill Johnson
116. Bill Johnson
13. Listopad. 20 (Pá) - 09:33
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7574
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Potřebujete legitimní a rychlou půjčku?      - Reakce na příspěvek č. 114
Získání legitimní půjčky bylo vždy velkým problémem pro klienty, kteří mají finanční problém a potřebují jeho řešení. Otázka úvěru a zajištění je něco, čeho se klienti při hledání půjčky od legitimního věřitele vždy obávají. Ale ... tento rozdíl jsme udělali v odvětví půjček. Můžeme zařídit půjčku od 5 000,00 USD do 500 000 000,00 USD za pouhých 3% úrok. Laskavě prosím odpovězte na tento e-mail: billjohnson.loanfirm011@gmail.com

Naše služby zahrnují:

Konsolidace dluhů

Druhá hypotéka

Obchodní půjčky

Osobní půjčky

Mezinárodní půjčky

Půjčka na jakýkoli druh

Rodinná půjčka
financujeme malé úvěrové společnosti, zprostředkovatele, malé finanční instituce, protože máme neomezený kapitál. Chcete-li získat další podrobnosti o získání půjčky, kontaktujte nás, kontaktujte nás WhatsApp +27653716382, kontaktujte nás, laskavě okamžitě odpovězte na tento e-mail: billjohnson.loanfirm011@gmail.com
Web: https://billjohnsonloanfir.wixsite.com/billjohnsonloanfirm

Pan Bill Johnson
117. sanri-nazeer
6. Prosinec. 21 (Po) - 13:33
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7648
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.      - Reakce na příspěvek č. 113
We have direct and efficient providers of Bank Guarantee (BG’s), Insurance Guarantees,Confirmable Bank Drafts, Standby Letters of Credit (SBLC) medium term note (MTN) and Third Party Guarantees. which are specifically for sell/lease at leasing price of 4+2% /32+2% for selling price.
If you are a potential Investor or principal looking to raise capital, we will be happy to answer any questions that you have about this opportunity and to provide you with details regarding these services.

Our BG/SBLC Financing can help you get your project funded, by providing you with yearly renewable leased bank instruments. We work directly with the providers of these instruments.


DESCRIPTION OF INSTRUMENTS:

1. Instrument: Bank Guarantee (BG) or Standby Letter of Credit (SBLC)
2. Total Face Value: Euro/USD 100,000.00 – Euro/USD 50,000,000,000.00
3. Issuing Bank: HSBC Bank London, Barclays Bank London, Deutsche Bank AG Frankfurt etc.
4. Age: One Year and One Day (With the option of Rolls and Extension)
5. Leasing Fee: 4% + 2% [negociable]
6. Delivery: Bank to Bank Swift MT799 and/or MT760
7. Payment: MT103
8. Hard Copy: By Bank Bonded Courier within 7 banking days after delivery of Swift.

Contact: Name: SAMRI NAZEER

Email: INFO.ACEFINANCELTD@GMAIL.COM
Skype:INFO.ACEFINANCELTD@GMAIL.COM
WhatsApp:+14079068560
118. Mohammed
23. Říjen. 22 (Ne) - 18:46
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7684
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit BEST OFFER FOR BANKING INSTRUMENT.      - Reakce na příspěvek č. 113

Hello
We are a trade finance company that uses our own credit lines to facilitate the issuance of financial guarantees like BG, SBLC, DLC and more. If our services will be of help to you, let us know so we can guide you with our process.
Mobile | WhatsApp: +19893413179
Email:mohammedahsan877@gmail.com
119. Richard Chadwick
11. Březen. 23 (So) - 23:36
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7716
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Genuine Provider for BG/SBLC(Bank Guarantee/Standby Letter of Credit)      - Reakce na příspěvek č. 117
Are you an individual businessman or a business organisation that wishes to expand in business ??, we offer financial instrument such as BGs, SBLCs,MTNs, LCs, CDs and others on lease and sales at a rate of 4%+2% of the face value and reasonable condition from a genuine provider. You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signatory project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication and any other project(s) etc.

Contact : Mr. Richard Chadwich
Contact Email: ribellodasilver01.finance@gmail.com
Whatsapp # : +380 50 591 6795


With our financial/bank instrument you can establish line of credit with your bank and/or secure loan for your projects in which our bank instrument will serve collateral in your bank to fund your project.

We deliver with time and precision as set forth in the agreement. Our terms and Conditions are reasonable and we work directly with issuing bank lease providers, this instrument can be monetized on your behalf for upto 100% funding. Intermediaries/Consultants/Brokers are welcome to bring their clients and are 100% protected. In complete confidence, we will work together for the benefits of all parties involved.

All relevant business information will be provided upon request.

BROKERS ARE WELCOME & 100% PROTECTED!!!

If Interested kindly contact me via

Email:~ ribellodasilver01.finance@gmail.com

serious enquiry only.
120. Jason
31. Květen. 23 (St) - 15:33
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7725
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: Re: APPLY FOR AFFORDABLE LOANS.      - Reakce na příspěvek č. 117
FINANCIAL AGENT LIMITED provides a full financial planning service to both the commercial and domestic markets. At IQ FINANCE PLC we believe that financial planning is about two things: creating wealth and protecting wealth. These two objectives are at the heart of everything we do. And, as a member of FINANCIAL AGENT LIMITED Services, we give you a small-company service but with a large-company set up – the best of both worlds.
You are at liberty to engage our leased facilities into trade programs as well as in signature project(s) such as Aviation, Agriculture, Petroleum, Telecommunication, construction of Dams, Bridges and any other turnkey project(s) etc. Our terms and Conditions are reasonable.
Leasing Price : 6%+2%
Buying Price: 38%+2%

Contact us for more details on our terms and procedure of transaction.

NAME :Jason Edward
EMAIL :financialagentltd@gmail.com
SKYPE :financialagentltd@gmail.com
121. ANNA
11. Červenec. 23 (Út) - 10:26
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7726
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit Re: BEST OFFER FOR BANKING INSTRUMENT.      - Reakce na příspěvek č. 118
Dobrý den vážený zákazníku. Nabízím krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé půjčky velmi rychle s úrokovou sazbou 3%. Doba spotřeby je od 1 do 30 let. Přiznané částky se navíc pohybují od 1 000 EUR do 50 000 000 EUR. Pokud potřebujete naléhavou půjčku, kontaktujte mě. E-mail: kennethfs0147@gmail.com
122. Roller
9. Srpen. 23 (St) - 07:10
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7730
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit SOUKROMÉ PŮJČKY PRO CELOU ČR NEBANKOVNÍ
SOUKROMÉ PŮJČKY PRO CELOU ČR NEBANKOVNÍ

Dobrý den všem, Rychlá a spolehlivá půjčka Potřebujete spolehlivou a rychlou půjčku z následujícího důvodu? Osobní půjčka? Investiční úvěr, Půjčka na vylepšení vašeho domova, Hypotéka, Půjčka na charitu, půjčka na konsolidaci dluhu, Komerční úvěr, Půjčka na vzdělání, Půjčka na auto, Půjčka na majetek. Nabízíme úvěr od 50 000 Kč až do 90 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 3 % ročně. Kontaktujte nás ještě dnes s jakýmkoli finančním účelem a sdělte nám částku, E-mail: Rollerdominika@gmail.com
123. Roller
9. Srpen. 23 (St) - 07:21
ID příspěvku na Operátoři.cz:
7731
Reagovat | Poslat tip emailem | Nahlásit SOUKROMÉ PŮJČKY PRO CELOU ČR NEBANKOVNÍ
SOUKROMÉ PŮJČKY PRO CELOU ČR NEBANKOVNÍ

Dobrý den všem, Rychlá a spolehlivá půjčka Potřebujete spolehlivou a rychlou půjčku z následujícího důvodu? Osobní půjčka? Investiční úvěr, Půjčka na vylepšení vašeho domova, Hypotéka, Půjčka na charitu, půjčka na konsolidaci dluhu, Komerční úvěr, Půjčka na vzdělání, Půjčka na auto, Půjčka na majetek. Nabízíme úvěr od 50 000 Kč až do 90 000 000 Kč s nízkou úrokovou sazbou 3 % ročně. Kontaktujte nás ještě dnes s jakýmkoli finančním účelem a sdělte nám částku, E-mail: Rollerdominika@gmail.com

TOPlist TOPlist